fbpx
Select Page

ALGEMENE VOORWAARDEN – SURVIMO

Laatst bijgewerkt: 22.12.2021

Deze algemene voorwaarden schetsen de regels en voorschriften voor het gebruik van onze website op https://survimo.com/.

Lees dit document aandachtig door voordat u gebruik maakt van de diensten op onze website. Als er voorwaarden zijn waarmee u niet akkoord gaat, stop dan onmiddellijk met het gebruik van onze website.

Door onze website te blijven gebruiken, gaan we ervan uit dat u alle algemene voorwaarden die in dit document worden vermeld, accepteert.

DEFINITIES

De woorden met de eerste letter met een hoofdletter worden gedefinieerd onder de volgende definities:

 • Website – Verwijst naar de website op https://survimo.com;
 • Wij (“Ons”, “Ons”, “Bedrijf”) – Verwijst naar het Bedrijf Opinodo, gevestigd te Svanvej 22, Kopenhagen, Denemarken;
 • U (“Uw”) – verwijst naar elke persoon die onze website bezoekt;
 • Apparaat – verwijst naar elk apparaat dat wordt gebruikt om toegang te krijgen tot onze website;
 • Voorwaarden – Verwijst naar regels en voorschriften die in dit document worden vermeld voor het gebruik van Onze Website;
 • Diensten – verwijst naar de mogelijkheid om het account op onze website te registreren en vrijwillig deel te nemen aan enquêtes die worden gehost door externe serviceproviders van Opinodo;

De volgende definities zijn van toepassing op zowel enkelvoud als meervoud.

ERKENNING

De voorwaarden in dit document zijn van toepassing op alle personen die toegang hebben tot onze website en deze gebruiken. Deze voorwaarden regelen de relatie tussen de website en de gebruiker. Ze leggen alle regels en voorschriften uit die de gebruikers van deze website moeten volgen.

Door onze website te blijven gebruiken, gaan we ervan uit dat u alle voorwaarden die in dit document worden vermeld, accepteert en dat u het privacybeleid van het bedrijf accepteert en naleeft. Ons privacybeleid beschrijft hoe we uw persoonlijke informatie gebruiken, verzamelen en delen wanneer u de website bezoekt en legt uit wat uw rechten zijn en hoe de wet u beschermt.

Zorg ervoor dat u ons Privacybeleid en Cookiebeleid aandachtig leest. Als er voorwaarden zijn waarmee u niet akkoord gaat, stop dan onmiddellijk met het gebruik van onze website.

SURVIMO-DIENSTEN

Survimo biedt een webgebaseerd systeem voor het uitvoeren van online marktonderzoeksenquêtes waarbij de gebruiker wordt beloond op basis van het invullen van enquêtes die hem via e-mail zijn toegestuurd of waartoe de gebruiker toegang heeft gekregen door in te loggen op de website.

Via de website biedt Opinodo u de mogelijkheid om een ​​gebruikersaccount op de website te registreren en vrijwillig deel te nemen aan online enquêtes die worden gehost door externe dienstverleners van Opinodo, tegen vergoeding (beloning/stimulering/compensatie voor het invullen van de toepasselijke enquête).

Door een gebruikersaccount bij Opinodo te registreren, om toegang te krijgen tot en gebruik te maken van de Diensten, gaat u uitdrukkelijk akkoord met het ontvangen van uitnodigingen om deel te nemen aan enquêtes via e-mail of in-browser. Als zodanig garandeert Opinodo niet dat u een bepaald minimumvolume aan uitnodigingen of uitnodigingen om deel te nemen aan een enquête zult ontvangen.

U erkent en begrijpt dat uw deelname aan een enquête, uw openbaarmaking van persoonlijk identificeerbare informatie en uw aanvaarding of afwijzing van uitnodigingen om deel te nemen aan een enquête volledig vrijwillig is.

In de veronderstelling dat u alle voorwaarden van deze algemene voorwaarden naleeft, geven wij u een beperkte, herroepbare, niet-overdraagbare, persoonlijke, niet-exclusieve licentie voor toegang tot en gebruik van onze website en zijn diensten.

U mag de inhoud van Survimo niet distribueren, wijzigen, verzenden, publiceren, overdragen, hergebruiken, opnieuw plaatsen of gebruiken voor openbare of commerciële doeleinden, inclusief tekst, beeld, geluid en video, zonder onze schriftelijke toestemming.

EEN GEBRUIKERSACCOUNT AANMAKEN

Een gebruikersaccount wordt meestal aangemaakt door ons:

 • Uw e-mailadres, een uniek wachtwoord en noodzakelijke informatie, of
 • door op de Facebook- of Google-knop op de registratiepagina’s te klikken (als u dat doet, maakt u automatisch een account aan dat is gekoppeld aan uw Facebook- of Google-profiel en begrijpt u dat we relevante persoonlijke informatie die op uw Facebook- of Google-profiel is gevonden, zullen opnemen als onderdeel van uw account).

Als u onze website bezoekt via enkele van de applicaties die beschikbaar zijn via derden, erkent u en gaat u akkoord met deze voorwaarden, erkent u dat de overeenkomst tussen u en het bedrijf is en dat geen enkele derde partij een aandeel heeft in deze algemene voorwaarden.

U stemt ermee in om waarheidsgetrouwe, nauwkeurige, actuele en volledige informatie over uzelf te verstrekken zoals gevraagd door Ons registratieproces op de Website, en de informatie die tijdens de registratie wordt verstrekt, te onderhouden en onmiddellijk bij te werken om deze te allen tijde waar, nauwkeurig, actueel en volledig te houden.

Als u informatie verstrekt die onwaar, onnauwkeurig, verouderd of onvolledig is, of als we redelijke gronden hebben om te vermoeden dat dergelijke informatie onwaar, onnauwkeurig, verouderd of onvolledig is, kunnen we uw gebruikersaccount op de website sluiten en u de toegang ontzeggen toegang tot en gebruik van de Diensten.

U stemt ermee in Ons te vrijwaren en de volledige verantwoordelijkheid te dragen voor alle schade in het geval van een schending van deze Voorwaarden.

LEEFTIJDSBEPERKING

U moet ten minste 18 jaar oud zijn om een ​​gebruikersaccount aan te maken en om Onze Diensten te gebruiken. Als u jonger bent dan 18 jaar, maar ouder bent dan de vereiste wettelijke leeftijd voor toestemming om online diensten te gebruiken in de plaats waar u woont (d.w.z. 13 jaar in de VS), raden wij u aan een ouder of wettelijke voogd uit te nodigen om u te helpen bij het registreren van uw gebruikersaccount op de Website.

Als u de wettelijke minimumleeftijd voor het gebruik van onlinediensten nog niet heeft bereikt, kunt u geen gebruikersaccount aanmaken of de diensten gebruiken. Als we ontdekken dat u dit hebt geschonden, zullen we naar eigen goeddunken uw gebruikersaccount beëindigen.

GEBRUIKERSGEDRAG

Als gebruiker gaat u akkoord met:

 • geen onfatsoenlijke, pornografische, haatdragende of aanstootgevende inhoud te uploaden of te verspreiden;
 • om geen ongewenste links of SPAM-links in Onze naam te plaatsen of om mensen op die manier naar Onze Website te sturen;
 • geen schadelijke software te uploaden, zoals Trojaanse paarden, wormen, tijdbommen, cancelbots, beschadigde bestanden of beschadigde gegevens, of andere soortgelijke software of programma’s die onze Website kunnen beschadigen;
 • niet proberen om wachtwoorden of andere persoonlijke informatie van andere leden te verkrijgen;
 • geen fraudemethoden te ontwikkelen of te gebruiken, hetzij handmatig, online gedeeld of via bepaalde software om (niet beperkt tot) ongerechtvaardigde inkomsten te verkrijgen;
 • om op geen enkele manier Onze werknemers of het management van Ons Bedrijf te bedreigen.

Welkomstbonussen en andere marketingbonussen of beloningen worden niet uitbetaald als We enige reden hebben om aan te nemen dat er een illegale methode is gebruikt, zoals: het verkrijgen van meer dan één bonus/beloning per huishouden/IP, gebruik van robots om accounts aan te maken en inkomen.

VERGOEDING

De beloning wordt betaald wanneer aan het volgende is voldaan:

 • Het verdiende bedrag ligt boven de uitbetalingsdrempel. De uitbetalingsdrempel wordt gepubliceerd op de uitbetalingspagina en verschilt van land tot land.
 • Het verdiende bedrag is goedgekeurd voor betaling (status gewijzigd van “betaling in behandeling” in “uitbetaald”).

UITSCHRIJVEN EN VERWIJDEREN VAN GEBRUIKERSACCOUNT

Als lid gaat u ermee akkoord dat wij het recht hebben om contact met u op te nemen met relevante e-mail en mobiele app-berichten zolang u ons lid bent. Als u geen berichten meer van ons wilt ontvangen, kunt u zich rechtstreeks afmelden via het gebruikersdashboard of door contact op te nemen met onze klantenservice via support@survimo.com.

Als u uw gebruikersaccount wilt verwijderen, kunt u deze verwijderen uit het instellingendashboard van uw gebruikersaccount of ons een e-mail sturen op support@survimo.com met uw verzoek om uw gebruikersaccount te verwijderen. Na een dergelijk verzoek zullen wij uw gebruikersaccount, evenals alle gegevens in het gebruikersaccount, permanent verwijderen binnen dertig (30) kalenderdagen vanaf de indiening van uw verwijderingsverzoek.

Gebruikers die in zes (6) maanden niet hebben ingelogd of enige activiteit op Onze Website hebben getoond, worden als inactief ingesteld en verdiende punten worden op nul/leeg/verlopen gezet.

NIET-OPENBAARMAKING EN VERTROUWELIJKHEIDSOVEREENKOMST MET BETREKKING TOT ENQUETES OP SURVIMO

Informatie en inhoud die voor u beschikbaar is door het gebruik van de services, kan bedrijfsgeheimen of andere vertrouwelijke of eigendomsinformatie van leveranciers of licentiegevers bevatten.

U stemt ermee in dit strikt vertrouwelijk te houden en geen andere persoon te voorzien van informatie en inhoud waartoe u toegang hebt gekregen of waarvan u op de hoogte bent door uw deelname aan een enquête, project of andere marktonderzoeksactiviteiten die verband houden met de services.

U mag dergelijke informatie of inhoud voor geen enkel ander doel gebruiken dan uw eigen deelname aan de diensten in overeenstemming met deze overeenkomst. U stemt er hierbij mee in om ons onmiddellijk op de hoogte te stellen als u het gebruik of de openbaarmaking of toegang tot dergelijke informatie of inhoud weet of vermoedt, anders dan specifiek gespecificeerd in deze overeenkomst.

AUTEURSRECHT EN INTELLECTUEEL EIGENDOM

Alle software en materiaal dat beschikbaar is op onze website is eigendom van ons en is uitsluitend bedoeld voor niet-commerciële, informatieve en persoonlijke doeleinden. Alle rechten zijn voorbehouden aan Ons. Tenzij er een schriftelijke overeenkomst is met de eigenaren van het Bedrijf, mag niets op de Website worden gebruikt voor commerciële doeleinden.

U mag de materialen die op Onze Website verschijnen niet opnieuw publiceren, verkopen of verhuren.

Als we merken dat u deze voorwaarden schendt, kunnen we de nodige stappen ondernemen om dit gedrag te onderzoeken en te vervolgen en andere schendingen van onze voorwaarden te voorkomen.

DOOR GEBRUIKERS GEGENEREERDE INHOUD

U bent wettelijk verantwoordelijk voor alle materialen die u genereert en naar deze website verzendt. Dit omvat maar is niet beperkt tot opmerkingen, vragen, notities, media of andere informatie die u op onze website publiceert of via e-mail naar ons verzendt.

U mag Onze Website niet gebruiken om:

Plaats negatieve of minachtende opmerkingen en materiaal;
Illegale, intimiderende, beledigende, beledigende, discriminerende en pornografische inhoud plaatsen of andere mensen aanmoedigen om dit te doen;
vals, bedrieglijk of misleidend materiaal plaatsen;
Reclame- of promotiemateriaal verzenden of aanschaffen.

Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor door gebruikers gegenereerde inhoud. U bent als enige verantwoordelijk voor alle inhoud die u op deze website plaatst en aan ons indient.

Door onze website te blijven gebruiken, gaat u ermee akkoord en erkent u dat wij niet verantwoordelijk zijn voor inhoud die door andere gebruikers wordt geplaatst, inclusief de wettigheid, nauwkeurigheid of fatsoen ervan.

We hebben het recht om alle inhoud die op Onze Website verschijnt, om welke reden dan ook, te bewerken en te verwijderen.

Voor meer informatie over verboden activiteiten, raadpleeg de sectie met de naam “VERBODEN ACTIVITEITEN”.

HYPERLINKEN NAAR ONZE WEBSITE

In overeenstemming met deze voorwaarden krijgt u een beperkt recht om naar onze website te linken, alleen als een link naar ons ons bedrijf niet op een misleidende, valse en negatieve manier presenteert. Wij kunnen dit recht te allen tijde intrekken, zonder opgaaf van reden. In geval van herroeping van het recht, stemt u ermee in alle links naar onze website te verwijderen zodra u ons verzoek daartoe ontvangt.

VERBODEN ACTIVITEITEN

U mag onze website alleen gebruiken voor juridische doeleinden en in overeenstemming met deze voorwaarden.

De gebruikers van Onze Website mogen niet:

 • Gebruik het op een andere manier of voor enig doel dat in strijd is met deze Voorwaarden;
 • Gebruik het op een manier die in strijd is met toepasselijke wet- en regelgeving;
 • Gebruik het voor zakelijke en commerciële doeleinden;
 • Gebruik het op een manier die de functionaliteit, beveiliging, integriteit of prestaties van de website verstoort;
 • Software of apparaten gebruiken die de functionaliteit, beveiliging, integriteit of prestaties van de website kunnen verstoren;
 • Introduceer virussen, wormen, Trojaanse paarden en ander kwaadaardig en schadelijk materiaal;
 • Poging tot ongeoorloofde toegang tot de Website of onze servers;
 • het materiaal dat wij op deze website bezitten, reproduceren, wijzigen, doorverkopen, verhuren, leasen, uitlenen, exploiteren, verkopen of gebruiken op een andere manier die in strijd is met deze voorwaarden;
 • Zich voordoen of proberen te doen als een andere gebruiker of entiteit;
 • Probeer anders de functionaliteit, beveiliging, integriteit of prestaties van de website te verstoren.

Om meer te weten te komen over de door gebruikers gegenereerde inhoud die niet is toegestaan ​​op Onze Website, raadpleegt u de sectie met de naam “GEGENEREERDE GEBRUIKERSINHOUD“.

VERKLARINGEN EN GARANTIES

U verklaart en garandeert hierbij dat uw toegang tot en gebruik van de Website:

 • in overeenstemming zijn met deze voorwaarden;
 • alle toepasselijke wetten, voorschriften en regels naleven (inclusief, maar niet beperkt tot, alle toepasselijke wetten met betrekking tot online gedrag en acceptabele inhoud, privacy, gegevensbescherming en de overdracht van technische gegevens);
 • niet voor onwettige doeleinden zijn;
 • geen illegale inhoud inhouden, impliceren of aanleiding geven tot publicatie;
 • verder geen illegale activiteiten;
 • geen inbreuk maken op of misbruik maken van de intellectuele eigendomsrechten van Opinodo (hieronder gedefinieerd) of de intellectuele eigendomsrechten van derden;
 • zal niet gepaard gaan met het uploaden, posten, e-mailen, verzenden of anderszins aanbieden van inhoud die inbreuk kan maken op enig patent, auteursrecht, handelsmerk of andere eigendoms- of intellectuele rechten van een derde partij; en
 • niet worden gebruikt om malware, spyware, adware of andere schadelijke programma’s of code te creëren, verspreiden, faciliteren of ermee te werken.

 

AFWIJZING VAN GARANTIES

Tenzij anders bepaald in deze Voorwaarden, worden de diensten door Opinodo aan U geleverd “AS IS” en “ZOALS BESCHIKBAAR” met alle fouten, defecten, bugs en fouten. U stemt er uitdrukkelijk mee in dat uw gebruik van de website op eigen risico is.

OPINODO WIJST HIERBIJ ALLE GARANTIES EN VOORWAARDEN AF MET BETREKKING TOT UW GEBRUIK VAN DE DIENSTEN OP DE WEBSITE, MET INBEGRIP VAN ALLE GARANTIES EN VOORWAARDEN VAN VERKOOPBAARHEID, UITDRUKKELIJK, IMPLICIET OF WETTELIJK, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD, TOYAAL DOEL OF INTEGRATIE. DERGELIJKE UITSLUITINGEN VAN IMPLICIETE GARANTIES ZIJN VAN TOEPASSING VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN.

OPINODO EN/OF HAAR GROEP GELIEERDE ONDERNEMINGEN (INDIEN VAN TOEPASSING), LICENTIEGEVERS, DERDE DIENSTVERLENERS EN VERKOPERS DOEN GEEN VERKLARINGEN OVER DE GESCHIKTHEID, NAUWKEURIGHEID, BETROUWBAARHEID OF VOLLEDIGHEID VAN (i) DE INFORMATIE OP DE WEBSITE EN (ii DIENSTEN OP DE WEBSITE EN (ii) ) GERELATEERDE AFBEELDINGEN DIE OP DE WEBSITE EN DIENSTEN WORDEN GEPUBLICEERD VOOR ELK DOEL. OPINODO EN/OF HAAR AAN DE GROEP GELIEERDE ONDERNEMINGEN (INDIEN VAN TOEPASSING) WIJZEN HIERBIJ ALLE GARANTIES EN VOORWAARDEN AF MET BETREKKING TOT DE INFORMATIE OP DE WEBSITE EN DIENSTEN, MET INBEGRIP VAN ALLE GARANTIES EN VOORWAARDEN VAN VERKOOPBAARHEID, UITDRUKKELIJK, UITDRUKKELIJK OF INDIEN , TITEL EN NIET-INBREUK.

U ERKENT DAT DE INFORMATIE EN GERELATEERDE AFBEELDINGEN DIE OP DE WEBSITE EN/OF DIENSTEN WORDEN GEPUBLICEERD TECHNISCHE ONNAUWKEURIGHEDEN OF TYPOGRAFISCHE FOUTEN EN WIJZIGINGEN KUNNEN BEVATTEN.

NOCH OPINODO NOCH HAAR GROEP GELIEERDE ONDERNEMINGEN (INDIEN VAN TOEPASSING), LICENTIEGEVERS, DERDE DIENSTVERLENERS EN VERKOPERS GEVEN ENIGE VERKLARING, GARANTIE OF GARANDEREN DAT DE INFORMATIE DIE MOGELIJK BESCHIKBAAR IS OP DE WEBSITE EN ANDERE DIENSTEN VRIJ IS VAN OF COMPUTERPROGRAMMERINGROUTINES DIE VERONTREINIGENDE OF VERNIETIGENDE ELEMENTEN BEVATTEN OF DIE BEDOELD ZIJN OM UW COMPUTERSYSTEEM, GEGEVENS OF PERSOONLIJKE INFORMATIE TE BESCHADIGEN, heimelijk ONDERSCHEPPEN OF ONTEIGEN.

OPINODO BIEDT U TE GOEDE TROUW DE DIENSTEN OP DE WEBSITE EN GEEFT GEEN GARANTIE DAT (I) DE DIENSTEN AAN UW EISEN OF VERWACHTINGEN ZULLEN VOLDOEN, (II) UW TOEGANG TOT OF GEBRUIK VAN DE WEBSITE EN DIENSTEN ONONDERBROKEN, TIJDIG ZAL ZIJN, VEILIG OF FOUTVRIJ, (III) EVENTUELE DEFECTEN OP DE WEBSITE EN/OF DIENSTEN ZULLEN WORDEN GECORRIGEERD, OF (IV) DE WEBSITE EN DIENSTEN OF ENIGE SERVER WAARVOOR U TOEGANG TOT DE DIENSTEN MAAKT ZIJN VRIJ VAN VIRUSSEN OF ANDERE SCHADELIJKE COMPONENTEN.

DE INFORMATIE DIE OP DE WEBSITE EN BINNEN DE DIENSTEN WORDT GEVONDEN, IS UITSLUITEND VOOR INFORMATIEVE DOELEINDEN. OPINODO IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE SCHADE DIE DOOR U KAN WORDEN OPGESLAGEN ALS GEVOLG VAN UW GEBRUIK VAN DERGELIJKE INFORMATIE. ALLE INFORMATIE EN INHOUD OP DE WEBSITE EN DE ENQUTES IS AUTEURSRECHT EN MAG NIET OPNIEUW WORDEN GEPUBLICEERD, GEKOPIEERD, VERKOCHT OF NERGENS ONLINE OF IN GEDRUKT WORDEN GEPLAATST. OPINODO BEHOUDT ZICH HET RECHT VOOR DE NOODZAKELIJKE JURIDISCHE MAATREGELEN TE NEMEN OM TE VOORKOMEN DAT U AUTEURSRECHTELIJKE INFORMATIE EN CONTENT DIE BESCHIKBAAR OP DE WEBSITE EN DIENSTEN BESCHIKBAAR ZIJN, (HER)-PUBLICEREN, KOPIREN, VERKOPEN, POSTEN OF AFDRUKKEN.

OPINODO GARANDEERT OF GARANDEERT NIET DAT ENIGE SUCCESVOLLE COMMERCILE RESULTATEN OF WINST DOOR U WORDEN VERKREGEN ALS GEVOLG VAN HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE EN DIENSTEN. ALS ZODANIG IS OPINODO NIET AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE STORING, OF ENIG VERLIES OF SCHADE DIE U OPLEGT/ONDERHOUDEN ALS GEVOLG VAN UW GEBRUIK OF ONVERMOGEN OM DE WEBSITE EN DIENSTEN TE GEBRUIKEN.

OPINODO GEEFT OOK GEEN GARANTIE MET BETREKKING TOT DE NAUWKEURIGHEID, VOLLEDIGHEID, TIJDIGHEID OF KWALITEIT VAN DE WEBSITE, DIENSTEN OF INHOUD, OF DAT ENIGE BEPAALDE INHOUD OP DE WEBSITE EN DIENSTEN BESCHIKBAAR ZAL BLIJVEN.

UW TOEGANG TOT OF DOWNLOAD VAN INFORMATIE, MATERIALEN OF GEGEVENS VIA DE WEBSITE OF WEBSITES VAN DERDEN IS VOOR UW EIGEN DISCRETIE EN RISICO, EN U BENT UITSLUITEND VERANTWOORDELIJK VOOR ENIGE SCHADE AAN UW EIGENDOM (INCLUSIEF UW COMPUTER-GEGEVENS) OF DAT HET GEVOLG IS VAN HET DOWNLOADEN OF HET GEBRUIK VAN DERGELIJKE INFORMATIE, MATERIALEN OF GEGEVENS.

U stemt ermee in dat Opinodo niet verantwoordelijk is voor het verlies of de waardevermindering van enige vergoeding, prijzen of tegoeden, ongeacht de geldwaarde, in het geval van: verandering in de waarde van de vergoeding (zoals bepaald naar eigen goeddunken van Opinodo) , gegevens- of serverfout, computer- en/of netwerksysteemfout of -storing, criminele daad, vandalisme, cyberaanval of andere gebeurtenissen die het voor Opinodo commercieel onredelijk maken om het saldo of de waarde van de vergoeding in uw gebruikersaccount te bepalen.

VRIJWARING EN AANSPRAKELIJKHEID

U stemt ermee in Ons te vrijwaren en schadeloos te stellen van en tegen aansprakelijkheid, eisen, schade, kosten of uitgaven die voortvloeien uit een claim van derden op basis van: Uw schending van deze Voorwaarden; Uw gebruik of misbruik van de Website en/of Uw inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van Opinodo. Opinodo zal u vrijwaren van en schadeloos stellen voor alle aansprakelijkheid of kosten die voortvloeien uit een claim van een derde partij op basis van enige nalatigheid van Opinodo. “Nalatigheid” betekent grove nalatigheid of opzettelijk wangedrag.

In het geval van een claim die onderhevig is aan schadeloosstelling hieronder, zal de gevrijwaarde partij: de schadeloosstellende partij onmiddellijk op de hoogte stellen van de claim, de schadeloosstellende partij redelijke medewerking en assistentie verlenen, op kosten van de schadeloosstellende partij, om een ​​dergelijke claim te verdedigen; en de schadeloosstellende partij de kans geven om de verdediging en schikking van een dergelijke claim op zich te nemen.

De gevrijwaarde partij heeft het recht om deel te nemen aan de verdediging van een dergelijke claim en om op eigen kosten een raadsman in te schakelen om te helpen bij de behandeling van een dergelijke claim. De schadeloosstellende partij moet voorafgaande schriftelijke goedkeuring verkrijgen van een naar behoren gemachtigde ondertekenaar van de gevrijwaarde partij alvorens een schikking aan te gaan die de rechten van de gevrijwaarde partij aantast.

DISCLAIMER EN BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

OPINODO, HAAR GELIEERDE ONDERNEMINGEN (INDIEN VAN TOEPASSING), HAAR LICENTIEGEVERS, DERDE DIENSTVERLENERS, VERKOPERS EN HUN RESPECTIEVE DIRECTEUREN, OFFICIREN, WERKNEMERS EN AGENTEN ZIJN IN GEEN GEVAL VERANTWOORDELIJK OF AANSPRAKELIJK TEGENOVER U OF ENIGE DAARVAN , GARANTIE, ONRECHTMATIGE SCHADE (INCLUSIEF NALATIGHEID) OF ANDERSZINS, VOOR ENIGE INDIRECTE, SPECIALE, INCIDENTELE, GEVOLGSCHADE, VOORBEELDSCHADE, UITGEVOERDE OF BEPAALDE SCHADE, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT WINSTVERLIES, INKOMSTEN OF INDIENSE BEDRIJFSVERLIES NAAR DE WEBSITE EN/OF VAN UW GEBRUIK VAN DE DIENSTEN, ZELFS ALS OPINODO OP DE HOOGTE IS GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE.

TERWIJL OPINODO VOORZORGSMAATREGELEN NEEMT TEGEN INBREUKEN OP DE BEVEILIGING, IS GEEN ENKELE WEBSITE OF INTERNETVERZENDING VOLLEDIG VEILIG, EN ALS ZODANIG ZIJN OPINODO EN HAAR GELIEERDE ONDERNEMINGEN, LICENTIEGEVERS EN VERKOPERS IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE DIRECTE, PUNITIEVE IND VOORBEELDSCHADE OF GEVOLGSCHADE DIE HET GEVOLG KAN WORDEN VAN ONGEAUTORISEERDE TOEGANG, HACKING, GEGEVENSVERLIES OF ANDERE INBREUKEN DIE KUNNEN VOORKOMEN OP DE WEBSITE EN/OF DOOR UW GEBRUIK VAN DE DIENSTEN.

U ERKENT DAT ER RISICO’S INHERENIG ZIJN AAN INTERNETVERBINDING DIE KUNNEN RESULTEREN IN VERLIES VAN PRIVACY, VERTROUWELIJKE INFORMATIE EN EIGENDOM. OPINODO WIJST SPECIFIEK AF EN GEEFT GEEN VERKLARING OF GARANTIE, MONDELING OF SCHRIFTELIJK, MET BETREKKING TOT DE LEVENSKRACHT OF NALEVING VAN DE TOEPASSELIJKE WETTEN VAN DE DIENSTEN IN EEN BEPAALD LAND, GEBIED OF REGIO.

NIETTEGENSTAANDE IETS IN DEZE VOORWAARDEN, ZIJN OPINODO, HAAR GELIEERDE ONDERNEMINGEN (INDIEN VAN TOEPASSING), HAAR LICENTIEGEVERS, DERDE DIENSTVERLENERS EN HAAR LEVERANCIERS EVENALS HUN RESPECTIEVE DIRECTEUREN, OFFICIEREN, WERKNEMERS EN AGENTEN VOOR U NIET OORZAAK EN ONGEACHT DE VORM VAN ACTIE, EN INDIEN AANSPRAKELIJK WORDT GEVONDEN, IS DERGELIJKE AANSPRAKELIJKHEID TE ALLEN TIJDE BEPERKT TOT MAXIMAAL HONDERD VERENIGDE STATEN DOLLARS ($ 100,00).

U ERKENT, BEGRIJPT EN GAAT ERMEE AKKOORD DAT OPINODO NIET AANSPRAKELIJK IS VOOR ENIGE HANDELING OF NALATEN VAN EEN DERDE DIENSTVERLENER DIE EEN GEDEELTE/DEEL VAN DE DIENSTEN ONDER DEZE VOORWAARDEN LEVERT.

LINKS NAAR ANDERE WEBSITES

Onze website kan links naar andere websites bevatten. Door op deze links te klikken, wordt u doorgestuurd naar andere websites (of mobiele applicaties) die niet onder ons privacybeleid vallen. Om te voorkomen dat u informatie verstrekt aan frauduleuze websites, moet u hun Privacybeleid lezen zodra u de website bezoekt waarnaar u bent doorverwezen.

COOKIES EN SOORTGELIJKE TECHNOLOGIEN

Onze website maakt, net als veel andere professionele websites, gebruik van cookies. Cookies zijn kleine stukjes gegevens die worden gedownload en opgeslagen op uw computer (of andere slimme apparaten die u gebruikt) wanneer u onze website bezoekt.

Raadpleeg Ons Cookiebeleid voor meer informatie over cookies, hoe we ze gebruiken en hoe u ze op uw apparaat kunt aanpassen/uitschakelen.

SCHEIDBAARHEID

In the event that any provision of these Terms shall be unenforceable or invalid under any applicable law or be so held by any applicable court decision, such unenforceability or invalidity shall not render the remaining provisions of these Terms unenforceable or invalid, and, in such event, such remaining provisions shall be changed and interpreted so as to best accomplish the objectives of such unenforceable or invalid provision within the limits of applicable law or applicable court decision(s).

VRIJSTELLING

Elke partij stemt ermee in dat elke vertraging of nalatigheid van de kant van de andere partij om enig recht, bevoegdheid of rechtsmiddel onder deze voorwaarden uit te oefenen, niet automatisch zal gelden als een verklaring van afstand van een dergelijk recht, bevoegdheid of rechtsmiddel of enig ander recht, bevoegdheid of rechtsmiddel, en geen verklaring van afstand zal van kracht zijn tenzij deze schriftelijk is en ondertekend door de partij die afstand doet. Verder zal de afstandsverklaring of de enkele of gedeeltelijke uitoefening van enig recht, bevoegdheid of rechtsmiddel door een van de partijen hieronder bij een bepaalde gelegenheid niet worden opgevat als een belemmering voor een afstandsverklaring van enig opvolgend of ander recht, bevoegdheid of rechtsmiddel bij een andere gelegenheid.

LEEFTIJDSBEPERKING

U moet ten minste 18 jaar oud zijn om een ​​gebruikersaccount aan te maken en om Onze Diensten te gebruiken. Als u jonger bent dan 18 jaar, maar ouder bent dan de vereiste wettelijke leeftijd voor toestemming om online diensten te gebruiken in de plaats waar u woont (d.w.z. 13 jaar in de VS), raden wij u aan een ouder of wettelijke voogd uit te nodigen om u te helpen bij het registreren van uw gebruikersaccount op de Website.

Als u de wettelijke minimumleeftijd voor het gebruik van onlinediensten nog niet heeft bereikt, kunt u geen gebruikersaccount aanmaken of de diensten gebruiken. Als we ontdekken dat u dit hebt geschonden, zullen we naar eigen goeddunken uw gebruikersaccount beëindigen.

TOEPASSELIJK RECHT EN JURISDICTIE

In geval van onenigheid tussen de Partijen met betrekking tot de interpretatie en implementatie van enig aspect van deze Voorwaarden, komen de Partijen overeen om te goeder trouw te overleggen om een ​​minnelijke schikking te bereiken alvorens een rechtszaak/gerechtelijke procedure tegen elkaar te starten.

Deze voorwaarden worden geïnterpreteerd, beheerst en gehandhaafd in overeenstemming met de wetten van Denemarken.

GESCHILLENBESLECHTING

Als u geschillen, klachten of zorgen heeft over onze website, stemt u ermee in om eerst te proberen het geschil op te lossen door contact met ons op te nemen via support@survimo.com.

ZULLEN WE WIJZIGINGEN AANBRENGEN IN DE ALGEMENE VOORWAARDEN?

We behouden ons het recht voor om dit document van tijd tot tijd bij te werken en te wijzigen. De gewijzigde Algemene Voorwaarden zullen een bijgewerkte “herziene” datum hebben die bovenaan deze pagina zichtbaar zal zijn. De bijgewerkte versie is van kracht zodra deze op onze website is gepubliceerd.

Om jezelf op de hoogte te houden, moet je deze pagina regelmatig controleren op eventuele wijzigingen. Als er voorwaarden zijn waarmee u niet akkoord gaat, stop dan onmiddellijk met het gebruik van Onze Website.

Door onze website te blijven gebruiken, gaat u akkoord met alle voorwaarden die worden vermeld in ons Privacybeleid, Cookiebeleid en algemene voorwaarden.

HOE KUNT U CONTACT MET ONS OPNEMEN?

Als je vragen hebt over onze voorwaarden, neem dan contact met ons op door een kort formulier in te vullen op de volgende pagina https://survimo.com/be-nl/contact-benl/ of via de volgende e-mail support@survimo.com.

We komen zo snel mogelijk bij je terug!