fbpx
Vyberte stránku

Poslední aktualizace: 22.12.2021.

Vítejte v Survimo!

Survimo je webová stránka, kterou vlastní a provozuje Opinodo („Společnost“, „My“, „Nás“, „Naše“), dánská společnost se sídlem v Kodani.

Tyto zásady ochrany osobních údajů vysvětlují, jak shromažďujeme, ukládáme, sdílíme a chráníme vaše osobní údaje, když navštívíte a používáte naši webovou stránku na adrese https://survimo.com/ . Vaše soukromí je pro nás velmi důležité a my uděláme vše, co je v našich silách, abychom je udrželi v bezpečí. Vaše údaje nebudou použity ani sdíleny jiným způsobem, než který je popsán v těchto Zásadách ochrany osobních údajů.

Pokračováním v používání našich webových stránek souhlasíte se shromažďováním a používáním informací v souvislosti s těmito zásadami ochrany osobních údajů. Pokud s některými podmínkami uvedenými v těchto Zásadách nesouhlasíte, přestaňte prosím naše webové stránky okamžitě používat.

Máme právo tyto Zásady ochrany osobních údajů čas od času aktualizovat a měnit. Důrazně vám doporučujeme, abyste si tuto stránku často znovu pročítali, abyste byli informováni o shromažďování vašich osobních údajů.

VÝKLAD A DEFINICE

Slova s ​​prvním velkým písmenem jsou definována v následujících definicích.

 • Zásady ochrany osobních údajů – odkazují na naše zásady a předpisy o shromažďování a používání osobních údajů při přístupu na naše webové stránky;
 • Osobní údaje – označuje jakékoli informace, které pomáhají identifikovat konkrétní osobu nebo uživatele interagujícího s naší webovou stránkou, nebo jakékoli informace, z nichž je zřejmá totožnost uživatele nebo ji může subjekt, který tyto informace má, přiměřeně zjistit;
 • Webová stránka – odkazuje na webovou stránku na adrese https://survimo.com/;
 • My („My“, „Naše“, „Společnost“) – odkazuje na společnost Opinodo se sídlem Svanvej 22, Kodaň, Dánsko;
 • Vy („Vaše“) – označuje jakoukoli osobu, která přistupuje na naše webové stránky;
 • Zařízení – odkazuje na jakékoli zařízení, které se používá k přístupu na naše webové stránky.

  Následující definice jsou použitelné pro jednotné i množné číslo.

  JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE SBÍRÁME?

  Pojem „osobní údaje“ odkazuje na jakékoli informace, které se vás týkají a umožňují někomu vás identifikovat, jako je vaše jméno, e-mailová adresa, adresa bydliště, telefonní číslo, informace o zařízení, geolokace, aktivity profilu atd. Tyto informace mohou být shromažďovány automaticky nebo nám je můžete poskytnout prostřednictvím vašeho vztahu s námi nebo je můžeme shromažďovat ze souborů cookie, třetích stran a podobných technologií.

  Informace, které shromažďujeme, nám pomáhají zlepšovat naše služby a zkušenosti uživatelů, když přistupují na naše webové stránky, odhalují a předcházejí spamu a podvodným aktivitám na našich webových stránkách a dodržují zákonné povinnosti. Kromě toho jsou osobní údaje, které shromažďujeme, nezbytné pro účely analýzy, průzkumu trhu, reklamy a marketingu.

  INFORMACE, KTERÉ NÁM POSKYTUJETE

  Shromažďujeme osobní údaje, které nám poskytnete prostřednictvím svého vztahu s našimi webovými stránkami. V závislosti na vašem vztahu k naší webové stránce (zda si ji pouze prohlížíte, registrujete se, jaké volby na webové stránce provádíte), můžeme shromažďovat různé typy osobních údajů.

  Veškeré informace, které nám dobrovolně poskytnete, musí být pravdivé a úplné. Pokud dojde k jakýmkoli změnám informací, které jste nám již poskytli, musíte nás o těchto změnách okamžitě informovat.

  INFORMACE SBÍRÁME AUTOMATICKY

  Některé osobní údaje, které shromažďujeme, jsou shromažďovány automaticky technologií. Údaje shromážděné tímto způsobem neodhalují vaši konkrétní identitu, ale mohou zahrnovat následující:

  • Informace o zařízení (typ zařízení, identifikátory zařízení, vlastnosti zařízení atd.);
  • Informace o používání (interakce s webem, aktivity a volby, které jsou na webu);
  • Informace o prohlížeči (operační systém, verze prohlížeče, nainstalované zásuvné moduly, časové pásmo atd.);
  • Informace o poloze (umístění zařízení);
  • Další technické informace.

   Informace, které jsou tímto způsobem shromažďovány, jsou nezbytné pro zlepšení našich webových stránek, interní analýzy a účely podávání zpráv.

   INFORMACE, KTERÉ SBÍRÁME ZE SOUBORŮ COOKIES A PODOBNÝCH TECHNOLOGIÍ

   Používáme soubory cookie a podobné sledovací technologie ke sledování aktivity na naší webové stránce a shromažďujeme z nich určité informace.

   Cookies jsou malé kousky dat, které se stahují a ukládají do vašeho počítače (nebo jiných chytrých zařízení, která používáte), když vstoupíte na naše webové stránky. Cookies může nastavit vlastník webu a třetí strany.

   • Soubory cookie nastavené vlastníkem webových stránek (cookies první strany) se široce používají k tomu, aby webové stránky správně fungovaly a zlepšují zážitek uživatelů při přístupu na naše webové stránky.
   • Cookies třetích stran (cookies nastavené jinými stranami než vlastníkem webové stránky) jsou nastaveny tak, aby umožňovaly funkce třetích stran na příslušné webové stránce.

    Nastavení cookies je možné zabránit úpravou nastavení ve vašem prohlížeči. Pokud se však rozhodnete soubory cookie zakázat, můžete zaznamenat downgrade nebo úplné selhání některých prvků webové stránky.

    Chcete-li se dozvědět více o tom, jak používáme soubory cookie a jak je můžete upravit a/nebo zakázat, přečtěte si naše Zásady používání souborů cookie .

    Používáme také další sledovací technologie, jako jsou webové majáky, značky a skripty ke shromažďování a sledování informací a také k analýze a vylepšování našich webových stránek.

    SBÍRÁME CITLIVÉ INFORMACE?

    Citlivé informace jsou podkategorií osobních údajů, které zahrnují informace o vašem rasovém nebo etnickém původu, politických názorech, náboženském přesvědčení, sexuální orientaci, biometrické údaje atd.

    Citlivé informace shromažďujeme pouze ve velmi omezeném počtu okolností (v závislosti na tom, jak zasahujete do našich webových stránek). Jakékoli citlivé informace, které na Survimo zveřejníte na viditelném místě (například v sekci komentářů), se stanou veřejnými informacemi. Proto vám důrazně doporučujeme, abyste byli velmi opatrní při sdílení vašich citlivých informací online.

    SBÍRÁME INFORMACE OD NEZLETILÝCH?

    Vědomě neshromažďujeme osobní údaje od nezletilých (dětí mladších než věk, kdy je vyžadován souhlas rodičů). Pokud zjistíme, že jsme neúmyslně shromáždili jakékoli informace od nezletilých, přijmeme přiměřená opatření k odstranění takových osobních údajů.

    Pokud se dozvíte o jakýchkoli osobních údajích, které jsme mohli shromáždit, kontaktujte nás prosím prostřednictvím tohoto e-mailu support@survimo.com .

    JAK POUŽÍVÁME VAŠE INFORMACE?

    Vaše osobní údaje můžeme shromažďovat, používat, uchovávat a zveřejňovat pro různé účely, jako jsou:

    • přizpůsobení, přizpůsobení a zlepšení vašeho zážitku z našeho webu;
    • marketingové a reklamní účely;
    • zasílání propagačních informací o některých službách, které by Vás mohly zajímat;
    • analytické účely a účely průzkumu trhu, které nám pomáhají zlepšovat naše webové stránky;
    • dodržování zákonných požadavků a předpisů;
    • řešení případných sporů;
    • předcházení podvodům a zajištění bezpečnosti našich webových stránek.

     Kromě toho můžeme shromažďovat, používat, uchovávat a zveřejňovat vaše osobní údaje pro:

     • Umožnění účasti v online průzkumech;
     • Shromažďování profilovacích informací pro lepší zacílení konkrétních průzkumů a dalších programů průzkumu trhu na Panelistu;
     • Kontaktování panelistů a pozvání k účasti na průzkumech nebo jiných programech průzkumu trhu;
     • Aktualizace záznamů Osobních údajů Panelisty;
     • Správa pobídkových programů a plnění požadavků Panelisty na takové pobídky;
     • Umožnění účastníkům panelu účastnit se sázek (pokud je to povoleno);
     • Odpovídání na jakékoli zprávy nebo požadavky, které může Panelista poslat;
     • Ověřování profilovacích informací nebo odpovědí, které Panelák poskytl v průzkumu nebo jiném programu průzkumu trhu;
     • Poskytování servisu a podpory Panelistům;
     • zjišťování a předcházení porušení těchto podmínek;
     • Vyšetřování podezření na podvodnou činnost nebo porušení práv jiné strany;
     • Reagování na řádně oprávněné žádosti státních orgánů o informace nebo tam, kde to vyžaduje zákon;
     • Jak jinak autorizuje Panelista.

      Poznámka: Přijímání e-mailové komunikace může být podmínkou vaší účasti v průzkumech nebo jiných programech průzkumu trhu. Člen panelu se může od přijímání těchto e-mailů odhlásit tím, že se kdykoli odhlásí z průzkumů nebo jiných programů pro průzkum trhu, a to tak, že nás kontaktuje na adrese support@survimo.com .

      BUDEME VAŠE INFORMACE S NĚKÝM SDÍLET?

      Vaše údaje mohou být čas od času sdíleny s některými třetími stranami, jako jsou poskytovatelé služeb, prodejci, konzultanti, agenti, přidružené společnosti, obchodní partneři a další třetí strany.

      Můžeme sdílet informace s těmito stranami, pokud je to nezbytné k dosažení našich oprávněných obchodních zájmů, pokud jste nám udělili konkrétní souhlas se sdílením vašich informací pro konkrétní účel, pokud to od nás vyžaduje zákon, abychom dodrželi řídící zákonem, soudními příkazy a jinými právními procesy, nebo můžeme sdílet vaše údaje, pokud je to nezbytné pro prevenci a přijetí opatření proti některým podvodným aktivitám a porušování našich zásad.

      Sdílení informací s třetími stranami je někdy nezbytné pro různé marketingové aktivity, jako je analýza dat, hostingové služby, propagační účely, zákaznický servis, e-mailové kampaně.

      Kromě toho mohou být vaše údaje sdíleny v situacích, kdy rozšiřujeme naše webové stránky, slučujeme nebo prodáváme naši společnost nebo v případě nepravděpodobného bankrotu.

      Vezměte prosím na vědomí, že některé třetí strany se mohou nacházet mimo vaši zemi a v tomto případě budou muset být vaše informace sdíleny mimo vaši zemi. Chcete-li se dozvědět více o mezinárodních převodech, podívejte se do sekce nazvané „ BUDOU VAŠE INFORMACE PŘEVÁDĚNY MEZINÁRODNĚ? “.

      Při sdílení vašich údajů s třetími stranami přijmeme přiměřená opatření, abychom zajistili, že s vašimi osobními údaji bude nakládáno bezpečně a v souladu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů.

      BUDOU VAŠE INFORMACE PŘENÁŠENY MEZINÁRODNĚ?

      Informace, které od vás shromažďujeme, mohou být přenášeny a uchovávány na serverech umístěných mimo vaši zemi. Pokračováním v používání našich webových stránek souhlasíte s tímto přenosem informací.

      Učiníme veškerá přiměřená opatření, abychom zajistili, že s vašimi osobními údaji bude nakládáno bezpečně a v souladu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů. Vaše osobní údaje nebudou přeneseny do jiné země, dokud si nebudeme jisti, že jsou zavedena odpovídající ochranná opatření a že s vašimi údaji bude zacházeno s maximální péčí.

      Chcete-li se dozvědět více o tom, jak chráníme vaše osobní údaje, podívejte se do sekce nazvané „ BUDEME CHRÁNIT VAŠE INFORMACE? “.

      JAKÁ MÁTE VAŠE PRÁVA TÝKAJÍCÍ SE JAK ZPRACOVÁVÁME VAŠE INFORMACE?

      Chceme se ujistit, že vám poskytujeme nejlepší možné služby a umožnit vám, abyste měli kontrolu nad tím, jak používáme a shromažďujeme vaše osobní údaje. Plně uznáváme Vaše zákonná práva ohledně toho, jak Vaše údaje zpracováváme. Následující odstavce popisují Vaše zákonná práva a jak je můžete uplatnit.

      • Právo být informován — máte právo získat potvrzení a informace o zpracování Vašich osobních údajů;
      • Právo na přístup – máte právo na přístup k jakýmkoli informacím, které o vás máme;
      • Právo na opravu – máte právo na opravu jakýchkoli nepřesností ve vašich osobních údajích;
      • Právo na výmaz – máte právo na vymazání svých osobních údajů (toto právo je omezeno na informace, které mohou být podle zákona a nařízení zpracovávány pouze s vaším souhlasem, pokud svůj souhlas se zpracováním odvoláte);
      • Právo na omezení zpracování údajů — Máte právo požadovat, aby bylo zpracování Vašich osobních údajů omezeno (v průběhu jakéhokoli vyšetřování vyhovění Vaší žádosti bude přístup Opinodo k Vašim osobním údajům omezen);
      • Právo na přenositelnost informací — Máte právo, aby byly Vaše osobní údaje předány jiné straně ve snadno dostupném formátu (toto právo je omezeno na vámi poskytnuté informace).

       Pokud máte bydliště v EHP nebo Spojeném království a domníváte se, že vaše osobní údaje jsou zpracovávány nezákonně, máte právo podat stížnost u místního dozorového úřadu pro ochranu údajů. Jejich kontaktní údaje naleznete zde .

       Pokud máte bydliště ve Švýcarsku, kontaktní údaje úřadů pro ochranu osobních údajů jsou k dispozici zde .

       Pokud chcete uplatnit některé ze svých práv, můžete se s takovou žádostí obrátit na společnost Opinodo pomocí kontaktních údajů uvedených v části nazvané „ JAK NÁS MŮŽETE KONTAKTOVAT? “.

       Společnost Opinodo vždy zajišťuje, že je oprávněna zpracovávat vaše osobní údaje. Společnost Opinodo to obecně provádí získáním vašeho souhlasu, avšak v omezených případech může společnost Opinodo použít zákonnou podmínku ke zpracování vašich osobních údajů.

       Pokud platí zákonná podmínka a umožňuje společnosti Opinodo zpracovávat vaše osobní údaje a vy odvoláte souhlas se zpracováním informací, nemusí to nutně znamenat, že společnost Opinodo přestane zpracovávat vaše osobní údaje, protože může mít například zákonnou povinnost pokračovat ve zpracování zpracovávat Vaše osobní údaje pro některé konkrétní účely.

       OCHRANÍME VAŠE INFORMACE?

       Učiníme veškeré přiměřené kroky, abychom ochránili vaše osobní údaje. Zavedli jsme vhodná opatření, abychom zabránili ztrátě, změně nebo použití vašich informací neoprávněným způsobem.

       Vezměte prosím na vědomí, že přenos a sdílení informací prostřednictvím internetu není nikdy 100% bezpečné. Přestože děláme vše pro to, abychom udrželi vaše informace v bezpečí, nemůžeme zaručit jejich absolutní bezpečnost a zabezpečení. Jakýkoli přenos informací je pouze na vaše riziko, takže s touto záležitostí zacházejte s maximální opatrností.

       JAK DLOUHO BUDEME UCHOVÁVAT VAŠE INFORMACE?

       Vaše osobní údaje nebudeme uchovávat déle, než je nutné ke zpracování vaší činnosti, nebo ne déle, než jste povolili. Doba, po kterou se rozhodneme uchovávat vaše osobní údaje, může také záviset na smluvních závazcích společnosti Opinodo nebo některého z partnerů společnosti Opinodo vůči vám, platných promlčecích lhůtách (pro uplatnění nároků) nebo podle platných zákonů.

       Pokud chcete získat přístup k informacím, které jsme shromáždili, můžete nám poslat žádost. Po obdržení žádosti od jednotlivce o přístup, vymazání nebo změnu jejích uložených informací se pokusíme poskytnout požadované informace do 30 dnů za předpokladu, že žádost je taková, aby na ni bylo možné v daném časovém rámci přiměřeně odpovědět. Pokud bude potřeba více času, budeme vás informovat do 30 dnů. V případě, že budeme muset ověřit vaši totožnost, můžeme vás požádat o poskytnutí nějaké další dokumentace, která potvrdí vaši totožnost.

       V určitých situacích však nemusíme být schopni poskytnout přístup k některým Osobním údajům. K tomu může dojít, když:

       • poskytnutí přístupu k osobním údajům by pravděpodobně odhalilo osobní údaje o třetí straně;
       • Informace byly shromážděny pro účely právního vyšetřování.

        V případě, že budeme muset zamítnout žádost jednotlivce o přístup k jeho osobním údajům, oznámíme mu důvod zamítnutí.

        JAKÉ JE NAŠE STANOVISKO NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH TŘETÍCH STRAN A COOKIES?

        Naše webové stránky mohou obsahovat reklamy a odkazy na jiné webové stránky, na které se nevztahují tyto zásady ochrany osobních údajů. Nemůžeme zaručit bezpečnost jakýchkoli informací, které poskytnete třetím stranám. Než se rozhodnete, zda je budete nadále používat, přečtěte si zásady ochrany osobních údajů webových stránek třetích stran.

        ODKAZY NA JINÉ STRÁNKY

        Naše webové stránky mohou obsahovat odkazy na jiné webové stránky. Kliknutím na tyto odkazy budete přesměrováni na jiné webové stránky (nebo mobilní aplikace), na které se nevztahují tyto Zásady ochrany osobních údajů. Abyste zabránili poskytování informací podvodným webovým stránkám, přečtěte si jejich zásady ochrany osobních údajů, jakmile vstoupíte na webovou stránku, na kterou jste byli přesměrováni.

        GOOGLE ADSENSE A DVOJITÉ KLIKNUTÍ NA COOKIE

        Na našem webu se zobrazují reklamy z Google Adsense. Aby se zajistilo, že se uživatelům budou zobrazovat reklamy, které jsou relevantní pro jejich záměr vyhledávání a aktivitu na internetu, umisťuje Google soubory cookie vlastněné společností Doubleclick. Google tak může identifikovat uživatele, zobrazovat reklamy, které jsou specifické pro uživatele, a zlepšovat digitální reklamu. Uživatelé mohou soubory cookie Doubleclick odstranit změnou nastavení svého prohlížeče.

        Chcete-li se dozvědět více o digitální reklamě a o tom, jak můžete zabránit tomu, aby vaše informace byly tímto způsobem zpracovávány, navštivte
        www.aboutads.info/choices .

        COOKIES A PODOBNÉ TECHNOLOGIE

        Naše webové stránky, stejně jako mnoho jiných profesionálních webových stránek, používají soubory cookie. Cookies jsou malé kousky dat, které se stahují a ukládají do vašeho počítače (nebo jiných chytrých zařízení, která používáte), když vstoupíte na naše webové stránky.

        Některé z těchto souborů cookie pomáhají naší webové stránce správně fungovat, zatímco jiné jsou nezbytné pro analýzu, reklamu a zlepšení uživatelské zkušenosti.

        Nastavování cookies je možné zabránit úpravou nastavení ve Vašem prohlížeči. Mějte na paměti, že pokud se rozhodnete zakázat soubory cookie, můžete zaznamenat downgrade nebo úplné selhání některých prvků webové stránky.

        Chcete-li se dozvědět více o souborech cookie, o tom, jak je používáme a jak je můžete na svém zařízení upravit/zakázat, přečtěte si naše Zásady používání souborů cookie .

        OVLÁDÁNÍ FUNKCÍ NESLEDOVAT

        Do-Not-Track (DNT) je nastavení webového prohlížeče, které vám po zapnutí umožňuje nesledovat vaše akce online a zastaví všechny aktivity sledování. Funkce DNT byla poprvé představena v roce 2010 Federální obchodní komisí USA. Do konce roku 2011 byl přijat většinou webových prohlížečů, ale protože nemá žádnou právní váhu, nebyl nikdy široce přijat.

        Protože nebyl dokončen žádný jednotný technologický standard pro rozpoznávání a implementaci signálů DNT, v současné době na ně nereagujeme ani na žádné jiné mechanismy, které by mohly sdělit vaši volbu nebýt sledován online. Pokud bude v budoucnu přijat standard online sledování, budeme vás o takové změně informovat v naší revidované verzi těchto zásad ochrany osobních údajů.

        AKTUALIZUJEME TYTO ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

        Vyhrazujeme si právo tyto Zásady ochrany osobních údajů a postupy čas od času aktualizovat a měnit. Změněné zásady budou mít aktualizované „revidované“ datum, které bude viditelné v horní části této stránky. Aktualizovaná verze vstoupí v platnost, jakmile bude zveřejněna na našich webových stránkách.

        Chcete-li být stále aktuální, pravidelně kontrolujte tuto stránku, zda neobsahuje nějaké změny. Pokud jsou v těchto Zásadách ochrany osobních údajů nějaké podmínky, s nimiž nesouhlasíte, přestaňte prosím naše webové stránky okamžitě používat.

        Pokračováním v používání našich webových stránek souhlasíte se všemi podmínkami uvedenými v našich zásadách ochrany osobních údajů a smluvních podmínkách.

        JAK NÁS MŮŽETE KONTAKTOVAT?

        Máte-li jakékoli dotazy týkající se těchto Zásad ochrany osobních údajů nebo ohledně používání a shromažďování osobních údajů, kontaktujte nás vyplněním krátkého formuláře na následující stránce https://survimo.com/contact nebo prostřednictvím následujícího e-mailu support@survimo.com .

        Ozveme se Vám co nejrychleji zpět!