Pilih satu Halaman

DASAR PRIVASI – SURVIMO

Kemas kini terakhir: 22.12.2021.

Selamat datang ke Survimo!

Survimo ialah Laman Web yang dimiliki dan dikendalikan oleh Opinodo (“Syarikat”, “Kami”, “Kami”, “Kami”), sebuah syarikat Denmark yang terletak di Copenhagen.

Dasar Privasi ini menerangkan cara Kami mengumpul, menyimpan, berkongsi dan melindungi maklumat peribadi Anda apabila anda melawati dan menggunakan Laman Web Kami yang terletak di https://survimo.com/. Privasi anda sangat penting bagi Kami dan Kami akan melakukan segala-galanya untuk memastikannya selamat dan terjamin. Maklumat anda tidak akan digunakan atau dikongsi dengan cara lain selain daripada yang diterangkan dalam Dasar Privasi ini.

Dengan terus menggunakan Laman Web Kami, Anda bersetuju dengan pengumpulan dan penggunaan maklumat berhubung dengan Dasar Privasi ini. Jika terdapat sebarang terma yang dinyatakan dalam Polisi ini yang anda tidak bersetuju, sila hentikan menggunakan Laman Web Kami dengan segera.

Kami mempunyai hak untuk mengemas kini dan mengubah Dasar Privasi ini dari semasa ke semasa. Kami amat menasihati Anda untuk membaca semula halaman ini dengan kerap untuk memastikan Diri Anda dikemas kini tentang pengumpulan maklumat peribadi Anda.

TAFSIRAN DAN DEFINISI

Perkataan dengan huruf pertama dengan huruf besar ditakrifkan di bawah takrifan berikut.

 • Dasar Privasi – Merujuk kepada dasar dan peraturan Kami tentang pengumpulan dan penggunaan maklumat peribadi apabila mengakses Laman Web Kami;
 • Maklumat Peribadi – Merujuk kepada sebarang maklumat yang membantu mengenal pasti orang atau pengguna tertentu yang berinteraksi dengan Laman Web Kami, atau sebarang maklumat yang identiti pengguna itu jelas atau boleh dipastikan secara munasabah oleh entiti yang memegang maklumat tersebut;
 • Laman Web – Merujuk kepada laman web yang terletak di https://survimo.com/;
 • Kami (“Kami”, “Kami”, “Syarikat”) – Merujuk kepada Syarikat Opinodo, terletak di Svanvej 22, Copenhagen, Denmark;
 • Anda (“Milik Anda”) – Merujuk kepada mana-mana individu yang mengakses Laman Web Kami;
 • Peranti – Merujuk kepada mana-mana peranti yang sedang digunakan untuk mengakses Laman Web Kami.

Takrifan berikut boleh digunakan untuk kedua-dua tunggal dan jamak.

APAKAH JENIS MAKLUMAT PERIBADI YANG KAMI KUMPUL?

Istilah “maklumat peribadi” merujuk kepada sebarang maklumat yang berkaitan dengan Anda dan membenarkan seseorang mengenal pasti Anda, seperti nama, alamat e-mel, alamat rumah, nombor telefon, maklumat peranti, geolokasi, aktiviti profil anda dan sebagainya. Maklumat ini boleh dikumpulkan secara automatik atau Anda boleh memberikannya kepada Kami melalui hubungan Anda dengan Kami atau Kami mungkin mengumpulnya daripada kuki, pihak ketiga, dan teknologi yang serupa.

Maklumat yang kami kumpulkan membantu kami meningkatkan perkhidmatan dan pengalaman pengguna kami apabila mereka mengakses Laman Web Kami, mengesan dan menghalang aktiviti spam dan penipuan di Laman Web Kami, mematuhi kewajipan undang-undang. Selain itu, maklumat peribadi yang Kami kumpulkan adalah perlu untuk analisis, penyelidikan pasaran, pengiklanan dan tujuan pemasaran.

MAKLUMAT YANG ANDA BERIKAN KEPADA KAMI

Kami mengumpul maklumat peribadi yang Anda berikan kepada kami melalui hubungan Anda dengan Laman Web Kami. Bergantung pada hubungan Anda dengan Laman Web Kami (sama ada Anda hanya menyemak imbas, mendaftar, pilihan yang Anda buat di tapak web), kami mungkin mengumpul pelbagai jenis maklumat peribadi.

Semua maklumat yang Anda berikan secara sukarela kepada Kami, mestilah benar dan lengkap. Jika terdapat sebarang perubahan pada maklumat yang telah Anda berikan kepada Kami, Anda mesti memberitahu Kami dengan segera tentang perubahan tersebut.

MAKLUMAT YANG KAMI KUMPUL SECARA AUTOMATIK

Beberapa maklumat peribadi yang Kami kumpulkan dikumpulkan secara automatik oleh teknologi. Data yang dikumpul dengan cara ini tidak mendedahkan identiti khusus Anda, tetapi mungkin termasuk yang berikut:

 • Maklumat peranti (jenis peranti, pengecam peranti, ciri peranti, dll);
 • Maklumat penggunaan (interaksi dengan tapak web, aktiviti dan pilihan yang dibuat di tapak web);
 • Maklumat penyemak imbas (sistem pengendalian, versi penyemak imbas, pemalam yang dipasang, zon waktu, dll);
 • Maklumat lokasi (lokasi peranti);
 • Maklumat teknikal lain.

Maklumat yang dikumpul dengan cara ini adalah perlu untuk menambah baik laman web Kami, analisis dalaman dan tujuan pelaporan.

MAKLUMAT YANG KAMI KUMPUL DARI COOKIES DAN TEKNOLOGI SERUPA

Kami menggunakan kuki dan teknologi penjejakan yang serupa untuk menjejaki aktiviti di Laman Web Kami dan Kami mengumpul maklumat tertentu daripada mereka.

Kuki ialah cebisan kecil data yang dimuat turun dan disimpan pada komputer anda (atau peranti pintar lain yang anda gunakan) apabila anda mengakses Laman Web Kami. Kuki boleh ditetapkan oleh pemilik tapak web dan oleh pihak ketiga.

 • Kuki yang ditetapkan oleh pemilik tapak web (kuki pihak pertama) digunakan secara meluas untuk menjadikan tapak web berfungsi dengan baik dan meningkatkan pengalaman pengguna apabila mereka mengakses tapak web kami.
 • Kuki pihak ketiga (kuki yang ditetapkan oleh pihak selain pemilik tapak web) ditetapkan untuk mendayakan ciri pihak ketiga pada tapak web yang berkenaan.

Adalah mungkin untuk menghalang tetapan kuki dengan melaraskan tetapan pada penyemak imbas anda. Walau bagaimanapun, jika anda memilih untuk melumpuhkan kuki, anda mungkin mengalami penurunan taraf atau kegagalan total beberapa elemen tapak web.

Untuk mengetahui lebih lanjut tentang cara Kami menggunakan kuki dan cara Anda boleh melaraskan dan/atau melumpuhkannya, sila baca Dasar Kuki kami.

Kami juga menggunakan teknologi penjejakan lain, seperti suar web, teg dan skrip untuk mengumpul dan menjejak maklumat, serta menganalisis dan menambah baik Laman Web Kami.

ADAKAH KAMI MENGUMPUL MAKLUMAT SENSITIF?

Maklumat sensitif ialah subkategori maklumat peribadi yang merangkumi maklumat tentang asal usul kaum atau etnik, pandangan politik, kepercayaan agama, orientasi seksual, data biometrik anda, dsb.

Kami hanya mengumpul maklumat sensitif dalam bilangan keadaan yang sangat terhad (bergantung pada cara Anda mengganggu Laman Web Kami). Sebarang maklumat sensitif yang Anda siarkan di Survimo di tempat yang boleh dilihat (contohnya, di bahagian komen) akan menjadi maklumat awam. Oleh itu, Kami amat menasihati Anda supaya berhati-hati dalam berkongsi maklumat sensitif Anda dalam talian.

ADAKAH KAMI MENGUMPUL MAKLUMAT DARIPADA BAWAH BAWAH?

Kami tidak mengumpul Maklumat Peribadi daripada kanak-kanak bawah umur (kanak-kanak di bawah umur di mana kebenaran ibu bapa diperlukan). Jika Kami menyedari bahawa Kami telah mengumpul sebarang maklumat daripada kanak-kanak bawah umur secara tidak sengaja, Kami akan mengambil langkah yang munasabah untuk memadamkan Maklumat Peribadi tersebut.

Jika anda mengetahui tentang sebarang Maklumat Peribadi yang mungkin telah Kami kumpulkan, sila hubungi Kami melalui e-mel ini support@survimo.com.

BAGAIMANA KAMI MENGGUNAKAN MAKLUMAT ANDA?

Kami mungkin mengumpul, menggunakan, memegang dan mendedahkan Maklumat Peribadi Anda untuk pelbagai tujuan, seperti:

 • menyesuaikan, memperibadikan dan menambah baik pengalaman Anda terhadap Laman Web Kami;
 • tujuan pemasaran dan pengiklanan;
 • menghantar maklumat promosi tentang beberapa perkhidmatan yang mungkin menarik minat Anda;
 • analisis dan tujuan penyelidikan pasaran yang membantu kami menambah baik Laman Web Kami;
 • mematuhi keperluan undang-undang dan peraturan;
 • menyelesaikan sebarang pertikaian yang mungkin timbul;
 • mencegah penipuan dan memastikan Laman Web Kami selamat.

Di samping itu, Kami mungkin mengumpul, menggunakan, memegang dan mendedahkan Maklumat Peribadi Anda untuk:

 • Membolehkan penyertaan dalam tinjauan dalam talian;
 • Mengumpul maklumat pemprofilan untuk menyasarkan tinjauan khusus dan program penyelidikan pasaran lain dengan lebih baik kepada Ahli Panel;
 • Menghubungi Ahli Panel untuk menjemput mereka menyertai tinjauan atau program penyelidikan pasaran lain;
 • Mengemas kini rekod Maklumat Peribadi Ahli Panel;
 • Menguruskan program insentif dan memenuhi permintaan Ahli Panel untuk insentif tersebut;
 • Membenarkan Ahli Panel untuk mengambil bahagian dalam cabutan bertuah (jika dibenarkan);
 • Membalas sebarang mesej atau permintaan yang boleh dihantar oleh Ahli Panel;
 • Mengesahkan maklumat pemprofilan atau jawapan yang diberikan oleh Ahli Panel kepada tinjauan atau program penyelidikan pasaran lain;
  Memberi perkhidmatan dan sokongan kepada Ahli Panel;
 • Mengesan dan mencegah pelanggaran Terma dan Syarat ini;
 • Menyiasat aktiviti penipuan yang disyaki atau pencabulan hak pihak lain;
 • Menjawab permintaan maklumat yang dibenarkan oleh pihak berkuasa kerajaan atau jika dikehendaki oleh undang-undang;
  Seperti yang dibenarkan oleh Ahli Panel.

Nota: Menerima komunikasi e-mel mungkin memerlukan penyertaan anda dalam tinjauan atau program penyelidikan pasaran lain. Seorang ahli panel boleh menarik diri daripada menerima e-mel ini dengan menyahlanggan daripada tinjauan atau program penyelidikan pasaran lain pada bila-bila masa dengan menghubungi kami di support@survimo.com.

ADAKAH KAMI BERKONGSI MAKLUMAT ANDA DENGAN SESIAPA?

Maklumat anda mungkin dikongsi, dari semasa ke semasa, dengan beberapa pihak ketiga, seperti pembekal perkhidmatan, vendor, perunding, ejen, ahli gabungan, rakan kongsi perniagaan dan pihak ketiga yang lain.

Kami mungkin berkongsi maklumat dengan pihak-pihak ini jika perlu untuk mencapai kepentingan perniagaan kami yang sah, jika Anda telah memberi Kami kebenaran khusus untuk berkongsi maklumat Anda untuk tujuan tertentu, jika Kami dikehendaki berbuat demikian secara sah untuk mematuhi peraturan undang-undang, perintah mahkamah dan proses undang-undang lain, atau Kami mungkin berkongsi maklumat Anda jika perlu untuk mencegah dan mengambil tindakan terhadap beberapa aktiviti penipuan dan pelanggaran dasar Kami.

Perkongsian maklumat dengan pihak ketiga kadangkala diperlukan untuk pelbagai usaha pemasaran seperti analisis data, perkhidmatan pengehosan, tujuan promosi, perkhidmatan pelanggan, kempen e-mel.

Di samping itu, maklumat Anda mungkin dikongsi dalam situasi apabila Kami meningkatkan Tapak Web Kami, menggabungkan atau menjual syarikat Kami, atau sekiranya berlaku muflis yang tidak mungkin.

Sila ambil perhatian bahawa sesetengah pihak ketiga boleh ditempatkan di luar negara Anda dan dalam kes ini, maklumat Anda perlu dikongsi di luar negara Anda. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang pemindahan antarabangsa, sila semak bahagian yang dinamakan “ADAKAH MAKLUMAT ANDA DIPINDAHKAN KE ANTARABANGSA?”.

Apabila berkongsi maklumat Anda dengan pihak ketiga, Kami akan mengambil langkah berjaga-jaga yang munasabah untuk memastikan Maklumat Peribadi Anda dirawat dengan selamat dan mengikut Dasar Privasi ini.

ADAKAH MAKLUMAT ANDA DIPINDAHKAN KE ANTARABANGSA?

Maklumat yang Kami kumpulkan daripada Anda mungkin dipindahkan dan disimpan pada pelayan yang terletak di luar negara Anda. Dengan terus menggunakan Laman Web Kami, Anda bersetuju dengan pemindahan maklumat ini.

Kami akan mengambil semua langkah berjaga-jaga yang munasabah untuk memastikan bahawa Maklumat Peribadi Anda dikendalikan dengan selamat dan mengikut Dasar Privasi ini. Maklumat Peribadi Anda tidak akan dipindahkan ke negara lain sehingga Kami yakin bahawa terdapat perlindungan yang mencukupi dan maklumat Anda akan dikendalikan dengan penuh berhati-hati.

Untuk mengetahui lebih lanjut tentang cara Kami melindungi Maklumat Peribadi Anda, sila semak bahagian bernama “ADAKAH KAMI MELINDUNGI MAKLUMAT ANDA?”.

APAKAH HAK ANDA MENGENAI BAGAIMANA KAMI MEMPROSES MAKLUMAT ANDA?

Kami ingin memastikan bahawa Kami memberikan perkhidmatan yang terbaik kepada Anda dan membenarkan Anda mengawal cara Kami menggunakan dan mengumpul Maklumat Peribadi Anda. Kami mengiktiraf sepenuhnya hak undang-undang Anda mengenai cara Kami memproses maklumat Anda. Perenggan berikut menerangkan hak undang-undang Anda dan bagaimana Anda boleh melaksanakannya.

 • Hak untuk dimaklumkan — Anda mempunyai hak untuk mendapatkan pengesahan dan maklumat mengenai pemprosesan Maklumat Peribadi Anda;
 • Hak akses – Anda mempunyai hak untuk mengakses sebarang maklumat yang Kami ada tentang Anda;
 • Hak untuk membetulkan — Anda mempunyai hak untuk membetulkan sebarang ketidaktepatan mengenai Maklumat Peribadi Anda;
 • Hak untuk memadam — Anda mempunyai hak untuk memadamkan Maklumat Peribadi Anda (hak ini terhad kepada maklumat yang menurut undang-undang dan peraturan hanya boleh diproses dengan persetujuan Anda jika Anda menarik balik persetujuan Anda untuk pemprosesan);
 • Hak untuk sekatan pemprosesan maklumat — Anda mempunyai hak untuk menghendaki pemprosesan Maklumat Peribadi Anda dihadkan (semasa menjalankan sebarang penyiasatan untuk memenuhi permintaan Anda, akses Opinodo kepada Maklumat Peribadi Anda akan dihadkan);
 • Hak untuk mudah alih maklumat — Anda mempunyai hak untuk memindahkan Maklumat Peribadi Anda kepada pihak lain dalam format yang tersedia (hak ini terhad kepada maklumat yang diberikan oleh Anda).

Jika Anda seorang pemastautin di EEA atau UK dan Anda percaya Maklumat Peribadi Anda sedang diproses secara tidak sah, Anda berhak untuk mengadu kepada pihak berkuasa penyeliaan perlindungan data tempatan Anda. Anda boleh mendapatkan butiran hubungan mereka di sini.

Jika Anda seorang pemastautin di Switzerland, butiran hubungan pihak berkuasa perlindungan data tersedia di sini.

Jika Anda ingin melaksanakan mana-mana hak Anda, anda boleh menghubungi Opinodo dengan permintaan sedemikian menggunakan butiran hubungan yang diberikan dalam bahagian yang dinamakan “BAGAIMANA ANDA BOLEH MENGHUBUNGI KAMI?”.

Opinodo sentiasa memastikan bahawa ia dibenarkan untuk memproses Maklumat Peribadi Anda. Opinodo biasanya melakukan ini dengan mendapatkan persetujuan anda, bagaimanapun, dalam kes terhad, Opinodo boleh menggunakan syarat berkanun untuk memproses Maklumat Peribadi Anda.

Jika syarat berkanun terpakai dan membenarkan Opinodo memproses Maklumat Peribadi Anda dan Anda menarik balik persetujuan untuk pemprosesan maklumat, ini tidak semestinya bermakna bahawa Opinodo akan berhenti memproses Maklumat Peribadi Anda kerana ia mungkin, sebagai contoh, berada di bawah kewajipan berkanun untuk meneruskan memproses Maklumat Peribadi Anda untuk beberapa tujuan tertentu.

ADAKAH KAMI MELINDUNGI MAKLUMAT ANDA?

Kami akan mengambil semua langkah yang munasabah untuk memastikan maklumat peribadi Anda dilindungi. Kami telah melaksanakan langkah-langkah yang sesuai untuk memastikan maklumat anda daripada hilang, diubah atau digunakan dengan cara yang tidak dibenarkan.

Sila ambil perhatian bahawa penghantaran dan perkongsian maklumat melalui Internet tidak pernah 100% selamat. Walaupun Kami melakukan yang terbaik untuk memastikan maklumat Anda selamat dan terjamin, Kami tidak dapat menjamin keselamatan dan keselamatan mutlaknya. Sebarang penghantaran maklumat hanya atas risiko Anda jadi pastikan anda merawat perkara ini dengan berhati-hati.

BERAPA LAMA KAMI AKAN MENYIMPAN MAKLUMAT ANDA?

Kami akan menyimpan Maklumat Peribadi Anda tidak lebih lama daripada yang diperlukan untuk memproses aktiviti Anda atau tidak lebih daripada yang dibenarkan oleh Anda. Tempoh masa kami memutuskan untuk menyimpan Maklumat Peribadi Anda mungkin juga bergantung pada komitmen kontrak Opinodo atau salah satu rakan kongsi Opinodo kepada Anda, tempoh had yang terpakai (untuk membawa tuntutan), atau mengikut undang-undang yang terpakai.

Jika Anda ingin mengakses maklumat yang telah Kami kumpulkan, Anda boleh menghantar permintaan kepada kami. Apabila menerima permintaan daripada individu untuk mengakses, memadam atau menukar maklumat yang disimpan mereka, Kami akan cuba memberikan maklumat yang diminta dalam masa 30 hari, dengan syarat permintaan itu sedemikian rupa sehingga ia boleh dijawab secara munasabah dalam jangka masa tersebut. Jika lebih banyak masa diperlukan, Kami akan memberitahu Anda dalam masa 30 hari. Sekiranya Kami perlu mengesahkan identiti Anda, Kami mungkin meminta Anda memberikan beberapa dokumentasi tambahan yang akan mengesahkan identiti Anda.

Walau bagaimanapun, dalam situasi tertentu, Kami mungkin tidak dapat memberikan akses kepada beberapa Maklumat Peribadi. Ini mungkin berlaku apabila:

 • memberikan akses kepada Maklumat Peribadi berkemungkinan akan mendedahkan Maklumat Peribadi tentang pihak ketiga;
 • Maklumat tersebut telah dikumpul untuk tujuan penyiasatan undang-undang.

Sekiranya Kami terpaksa menolak permintaan individu untuk mengakses Maklumat Peribadi mereka, Kami akan memberitahu mereka tentang sebab penolakan tersebut.

APAKAH KEDUDUKAN KAMI DI LAMAN WEB DAN KUKI PIHAK KETIGA?

Laman Web kami mungkin mengandungi iklan dan pautan ke tapak web lain yang tidak dilindungi oleh Dasar Privasi ini. Kami tidak dapat menjamin keselamatan sebarang maklumat yang Anda berikan kepada pihak ketiga. Pastikan anda menyemak dasar privasi tapak web pihak ketiga sebelum memutuskan sama ada Anda akan terus menggunakannya.

PAUTAN KE LAMAN WEB LAIN

Laman Web kami mungkin mengandungi pautan ke laman web lain. Dengan mengklik pada pautan ini, Anda akan diubah hala ke tapak web lain (atau aplikasi mudah alih) yang tidak dilindungi oleh Dasar Privasi ini. Untuk mengelak daripada memberikan maklumat kepada mana-mana tapak web penipuan, pastikan anda menyemak dasar privasi mereka sebaik sahaja Anda memasuki tapak web yang telah anda ubah hala.

GOOGLE ADSENSE DAN DOUBLECLICK COOKIE

Laman Web kami menjalankan iklan daripada Google Adsense. Untuk memastikan pengguna melihat iklan yang berkaitan dengan niat dan aktiviti carian mereka di Internet, Google meletakkan kuki yang dimiliki oleh Doubleclick. Dengan cara ini, Google boleh mengenal pasti pengguna, menjalankan iklan yang khusus pengguna dan meningkatkan pengiklanan digital. Pengguna boleh mengalih keluar kuki Doubleclick dengan menukar tetapan penyemak imbas mereka.

Jika anda ingin mengetahui lebih lanjut tentang pengiklanan digital dan cara Anda boleh menghalang maklumat anda daripada diproses dengan cara ini, lawati www.aboutads.info/choices.

COOKIES DAN TEKNOLOGI SERUPA

Laman Web kami, seperti banyak laman web profesional lain, menggunakan kuki. Kuki ialah cebisan kecil data yang dimuat turun dan disimpan pada komputer Anda (atau peranti pintar lain yang anda gunakan) apabila Anda mengakses tapak web Kami.

Sebahagian daripada kuki ini membantu Laman Web Kami berfungsi dengan baik, manakala yang lain diperlukan untuk analitik, pengiklanan dan menambah baik pengalaman pengguna.

Adalah mungkin untuk menghalang tetapan kuki dengan melaraskan tetapan pada penyemak imbas Anda. Perlu diingat bahawa jika Anda memilih untuk melumpuhkan kuki, Anda mungkin mengalami penurunan taraf atau kegagalan total beberapa elemen Laman Web.

Untuk mengetahui lebih lanjut tentang kuki, cara Kami menggunakannya dan cara Anda boleh melaraskan/melumpuhkannya pada Peranti Anda, sila semak Dasar Kuki Kami.

KAWALAN UNTUK CIRI JANGAN JEJAK

Do-Not-Track (DNT) ialah tetapan penyemak imbas web yang, apabila dihidupkan, membolehkan Anda tidak membiarkan tindakan Anda dipantau dalam talian dan menghentikan semua aktiviti penjejakan. Ciri DNT mula diperkenalkan pada 2010 oleh Suruhanjaya Perdagangan Persekutuan AS. Menjelang akhir tahun 2011, ia telah diterima pakai oleh kebanyakan penyemak imbas web, tetapi kerana ia tidak membawa sebarang berat undang-undang, ia tidak pernah diterima pakai secara meluas.

Memandangkan tiada piawaian teknologi seragam untuk mengecam dan melaksanakan isyarat DNT telah dimuktamadkan, Kami tidak bertindak balas kepada mereka atau sebarang mekanisme lain yang boleh menyampaikan pilihan Anda untuk tidak dijejaki dalam talian. Jika piawaian penjejakan dalam talian diterima pakai pada masa hadapan, Kami akan memberitahu Anda tentang perubahan sedemikian dalam versi Semakan Dasar Privasi ini.

ADAKAH KAMI MENGEMASKINI DASAR PRIVASI INI?

Kami berhak untuk mengemas kini dan mengubah Dasar Privasi dan amalan ini dari semasa ke semasa. Dasar yang diubah akan mempunyai tarikh “disemak” yang dikemas kini yang akan kelihatan di bahagian atas halaman ini. Versi yang dikemas kini akan berkuat kuasa sebaik sahaja ia diterbitkan di Laman Web Kami.

Untuk memastikan diri anda dikemas kini, pastikan anda menyemak halaman ini secara berkala untuk sebarang perubahan. Jika terdapat sebarang terma dalam Polisi Privasi ini yang anda tidak bersetuju, sila hentikan penggunaan Laman Web Kami dengan serta-merta.

Dengan terus menggunakan Laman Web Kami, Anda bersetuju dengan semua terma yang dinyatakan dalam Dasar Privasi dan Terma dan Syarat Kami.

BAGAIMANA ANDA BOLEH MENGHUBUNGI KAMI?

Jika anda mempunyai sebarang soalan tentang Dasar Privasi ini atau mengenai penggunaan dan pengumpulan maklumat peribadi, hubungi Kami dengan mengisi borang ringkas di halaman berikut https://survimo.com/contact atau melalui e-mel berikut support@survimo.com .

Kami akan kembali kepada Anda secepat mungkin!