Zaznacz stronę

REGULAMIN – SURVIMO

Ostatnia aktualizacja: 22.12.2021

Niniejszy Regulamin określa zasady i regulacje korzystania z Naszej Witryny znajdującej się pod adresem https://survimo.com/ .

Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszym dokumentem przed skorzystaniem z usług naszej Witryny. Jeśli istnieją jakiekolwiek Warunki, z którymi się nie zgadzasz, prosimy o natychmiastowe zaprzestanie korzystania z naszej Witryny.

Kontynuując korzystanie z naszej Witryny, zakładamy, że akceptujesz wszystkie Warunki wymienione w tym dokumencie.

DEFINICJE

Słowa pisane wielką literą są zdefiniowane w następujących definicjach:

 • Strona internetowa – odnosi się do strony internetowej znajdującej się pod adresem https://survimo.com ;
 • My („Nas”, „Nasza”, „Firma”) – odnosi się do firmy Opinodo z siedzibą pod adresem Svanvej 22, Kopenhaga, Dania;
 • Ty („Twój”) – odnosi się do każdej osoby, która uzyskuje dostęp do naszej Witryny;
 • Urządzenie – odnosi się do dowolnego urządzenia używanego do uzyskiwania dostępu do naszej Witryny;
 • Warunki – odnosi się do zasad i przepisów wymienionych w tym dokumencie dotyczących korzystania z naszej Witryny;
 • Usługi – odnosi się do możliwości rejestracji konta w naszej Witrynie i dobrowolnego udziału w ankietach hostowanych przez zewnętrznych usługodawców Opinodo;

Poniższe definicje mają zastosowanie zarówno do liczby pojedynczej, jak i mnogiej.

POTWIERDZENIE

Warunki wymienione w tym dokumencie mają zastosowanie do wszystkich osób, które uzyskują dostęp do naszej Witryny i z niej korzystają. Niniejsze Warunki regulują relacje między Witryną a jej użytkownikiem. Wyjaśniają one wszystkie zasady i przepisy, których muszą przestrzegać użytkownicy tej Witryny.

Kontynuując korzystanie z naszej Witryny, zakładamy, że akceptujesz wszystkie Warunki wymienione w tym dokumencie, a także akceptujesz i przestrzegasz Polityki prywatności Firmy. Nasza Polityka Prywatności opisuje, w jaki sposób wykorzystujemy, gromadzimy i udostępniamy Twoje dane osobowe podczas uzyskiwania dostępu do Witryny oraz wyjaśnia Twoje prawa i sposób, w jaki prawo Cię chroni.

Upewnij się, że dokładnie przeczytałeś naszą Politykę prywatności i Politykę plików cookie . Jeśli istnieją jakiekolwiek Warunki, z którymi się nie zgadzasz, prosimy o natychmiastowe zaprzestanie korzystania z naszej Witryny.

USŁUGI SURVIMO

Survimo oferuje internetowy system obsługi ankiet do badań rynkowych online, w którym użytkownik jest nagradzany na podstawie wypełnienia ankiet przesłanych mu pocztą elektroniczną lub do których użytkownik uzyskał dostęp logując się w Serwisie.

Za pośrednictwem Witryny Opinodo zapewnia Użytkownikowi możliwość zarejestrowania konta użytkownika w Witrynie i dobrowolnego udziału w ankietach internetowych hostowanych przez zewnętrznych usługodawców Opinodo za wynagrodzeniem (nagroda/zachętę/rekompensatę za wypełnienie odpowiedniej Ankiety).

Rejestrując konto użytkownika w Opinodo, aby uzyskać dostęp do Usług i korzystać z nich, wyrażasz zgodę na otrzymywanie zaproszeń do udziału w ankietach za pośrednictwem poczty elektronicznej lub w przeglądarce. W związku z tym Opinodo nie gwarantuje, że otrzymasz określoną minimalną liczbę zaproszeń lub w ogóle jakichkolwiek zaproszeń do udziału w ankiecie.

Przyjmujesz do wiadomości i rozumiesz, że Twój udział w jakiejkolwiek ankiecie, ujawnienie przez Ciebie jakichkolwiek danych osobowych oraz przyjęcie lub odrzucenie jakichkolwiek zaproszeń do udziału w ankiecie jest całkowicie dobrowolne.

Zakładając, że będziesz przestrzegać wszystkich warunków niniejszego Regulaminu, udzielamy Ci ograniczonej, odwołalnej, niezbywalnej, osobistej, niewyłącznej licencji na dostęp i korzystanie z naszej Witryny i jej Usług.

Nie możesz rozpowszechniać, modyfikować, transmitować, publikować, przenosić, ponownie wykorzystywać, ponownie publikować ani wykorzystywać treści Survimo do celów publicznych lub komercyjnych, w tym tekstu, obrazu, dźwięku i wideo, bez naszej pisemnej zgody.

TWORZENIE KONTA UŻYTKOWNIKA

Konto użytkownika jest zwykle tworzone poprzez podanie nam:

 • Twój adres e-mail, unikalne hasło i niezbędne informacje lub
 • klikając przycisk Facebook lub Google na stronach rejestracji (jeśli to zrobisz, automatycznie utworzysz konto powiązane z Twoim profilem na Facebooku lub Google i rozumiesz, że włączymy odpowiednie dane osobowe znalezione na Twoim profilu na Facebooku lub Google jako część Twojego konto).

Jeśli uzyskujesz dostęp do naszej Witryny za pośrednictwem niektórych aplikacji dostępnych za pośrednictwem stron trzecich, potwierdzasz i zgadzasz się z niniejszymi Warunkami, potwierdzasz, że umowa jest zawarta między Tobą a Firmą i że żadna strona trzecia nie ma udziału w niniejszych Warunkach.

Zgadzasz się podać prawdziwe, dokładne, aktualne i kompletne informacje o sobie, zgodnie z wymaganiami naszego procesu rejestracji w Witrynie, oraz utrzymywać i niezwłocznie aktualizować informacje podane podczas rejestracji, aby były zawsze prawdziwe, dokładne, aktualne i kompletne.

Jeśli podasz jakiekolwiek informacje, które są nieprawdziwe, niedokładne, nieaktualne lub niekompletne, lub jeśli mamy uzasadnione podstawy, by podejrzewać, że takie informacje są nieprawdziwe, niedokładne, nieaktualne lub niekompletne, możemy zamknąć Twoje konto użytkownika w Witrynie i odmówić Ci możliwość dostępu i korzystania z Usług.

Zgadzasz się chronić nas przed krzywdą i ponosić pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody w przypadku naruszenia niniejszych Warunków.

OGRANICZENIE WIEKOWE

Aby utworzyć konto użytkownika i korzystać z naszych Usług, musisz mieć ukończone 18 lat. Jeśli masz mniej niż 18 lat, ale więcej niż wymagany ustawowo wiek do wyrażenia zgody na korzystanie z usług internetowych w miejscu zamieszkania (tj. 13 lat w USA) zachęcamy do zaproszenia rodzica lub opiekuna prawnego do pomocy w rejestracji konto użytkownika w Serwisie.

Jeśli nie jesteś w wieku uprawniającym do korzystania z usług online, nie możesz utworzyć konta użytkownika ani korzystać z usług. Jeśli odkryjemy, że naruszyłeś to, usuniemy Twoje konto użytkownika, według własnego uznania.

ZACHOWANIE UŻYTKOWNIKA

Jako użytkownik zgadzasz się:

 • nie przesyłać ani nie rozpowszechniać treści nieprzyzwoitych, pornograficznych, szerzących nienawiść lub obraźliwych;
 • nie umieszczać niechcianych linków lub linków SPAM w naszym imieniu ani nie kierować w ten sposób osób na naszą stronę internetową;
 • nie przesyłać złośliwego oprogramowania, takiego jak konie trojańskie, robaki, bomby zegarowe, anulujące boty, uszkodzone pliki lub uszkodzone dane lub jakiekolwiek inne podobne oprogramowanie lub programy, które mogą uszkodzić naszą witrynę;
 • nie próbować uzyskiwać haseł ani innych danych osobowych od innych członków;
 • nie opracowywać ani nie wykorzystywać metod oszustwa ręcznie, udostępnianych online lub za pośrednictwem oprogramowania w celu uzyskania (nie ograniczając się do) nieuzasadnionych zarobków;
 • nie zagrażać w żaden sposób naszym pracownikom ani kierownictwu naszej firmy.

Bonusy powitalne i inne bonusy lub nagrody marketingowe nie zostaną wypłacone, jeśli mamy jakiekolwiek powody, by sądzić, że zastosowano nielegalną metodę, taką jak: uzyskanie więcej niż jednego bonusu/nagrody na gospodarstwo domowe/IP, użycie robotów do tworzenia kont i generowania dochód.

WYNAGRODZENIE

Wynagrodzenie zostanie wypłacone po spełnieniu następujących warunków:

 • Zarobiona kwota przekracza próg wypłaty. Próg wypłaty jest publikowany na stronie wypłaty i różni się w zależności od kraju.
 • Zarobiona kwota zostaje zatwierdzona do wypłaty (zmiana statusu z „oczekuje na płatność” na „wypłacono”).

REZYGNACJA Z SUBSKRYPCJI I USUNIĘCIE KONTA UŻYTKOWNIKA

Jako członek zgadzasz się, że mamy prawo kontaktować się z Tobą za pomocą odpowiednich wiadomości e-mail i aplikacji mobilnych, o ile jesteś naszym członkiem. Jeśli nie chcesz już otrzymywać od nas wiadomości, możesz anulować subskrypcję bezpośrednio z pulpitu użytkownika lub kontaktując się z naszym działem obsługi klienta pod adresem support@survimo.com .

Jeśli chcesz usunąć swoje konto użytkownika, możesz je usunąć z panelu ustawień swojego konta użytkownika lub wysłać do nas wiadomość e-mail na adres support@survimo.com  z prośbą o usunięcie konta użytkownika. Po takim żądaniu trwale usuniemy Twoje konto użytkownika, jak również wszelkie dane zawarte na koncie użytkownika, w ciągu trzydziestu (30) dni kalendarzowych od przesłania żądania usunięcia.

Użytkownicy, którzy nie zalogowali się ani nie wykazali żadnej aktywności w naszej Witrynie w ciągu sześciu (6) miesięcy, zostaną uznani za nieaktywnych, a zdobyte punkty zostaną wyzerowane/puste/wygasły.

UMOWA O NIEUJAWNIANIU I ZACHOWANIU POUFNOŚCI DOTYCZĄCYCH ANKIET NA SURVIMO

Informacje i treści dostępne dla Użytkownika za pośrednictwem usług mogą zawierać tajemnice handlowe lub inne informacje poufne lub zastrzeżone pochodzące od sprzedawców lub licencjodawców.

Zgadzasz się zachować to w ścisłej poufności i nie przekazywać żadnej innej osobie informacji i treści, do których uzyskałeś dostęp lub o których wiesz poprzez swój udział w ankiecie, projekcie lub innych działaniach związanych z badaniem rynku związanych z usługami.

Nie możesz wykorzystywać takich informacji ani treści do celów innych niż Twój własny udział w usługach zgodnie z niniejszą umową. Niniejszym zgadzasz się natychmiast nas powiadomić, jeśli wiesz lub podejrzewasz użycie lub ujawnienie lub dostęp do takich informacji lub treści innych niż wyraźnie określone w niniejszej umowie.

PRAWA AUTORSKIE I WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

Całe oprogramowanie i materiały dostępne w naszej Witrynie są naszą własnością i służą wyłącznie do celów niekomercyjnych, informacyjnych i osobistych. Wszelkie prawa są przez nas zastrzeżone. O ile nie istnieje pisemna zgoda właścicieli Firmy, nic w Witrynie nie może być wykorzystywane do celów komercyjnych.

Nie wolno ponownie publikować, sprzedawać ani wynajmować żadnych materiałów, które pojawiają się na naszej stronie internetowej.

Jeśli zauważymy, że naruszasz niniejsze Warunki, możemy podjąć kroki niezbędne do zbadania i ścigania tego zachowania oraz zapobieżenia wszelkim innym naruszeniom naszych Warunków.

TREŚCI TWORZONE PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW

Ponosisz prawną odpowiedzialność za wszelkie materiały, które generujesz i przesyłasz do tej Witryny. Obejmuje to między innymi komentarze, pytania, notatki, media lub wszelkie inne informacje, które publikujesz na naszej stronie internetowej lub wysyłasz do nas pocztą elektroniczną.

Nie wolno używać naszej Witryny do:

 • Publikować negatywne lub dyskredytujące komentarze i materiały;
 • publikować treści nielegalnych, napastliwych, obraźliwych, dyskryminujących i pornograficznych ani zachęcać do tego innych osób;
 • publikować jakichkolwiek fałszywych, zwodniczych lub wprowadzających w błąd materiałów;
 • Wysyłać ani pozyskiwać żadnych materiałów reklamowych lub promocyjnych.

Nie ponosimy odpowiedzialności za treści generowane przez użytkowników. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za wszelkie treści, które publikujesz w tej Witrynie i przekazujesz nam.

Kontynuując korzystanie z naszej Witryny, zgadzasz się i potwierdzasz, że nie ponosimy odpowiedzialności za treści publikowane przez innych użytkowników, w tym za ich zgodność z prawem, dokładność lub przyzwoitość.

Mamy prawo do edytowania i usuwania wszelkich treści pojawiających się w naszej Witrynie z dowolnego powodu.

Aby dowiedzieć się więcej o czynnościach zabronionych, sprawdź sekcję „ CZYNNOŚCI ZABRONIONE ”.

HIPERŁĄCZA DO NASZEJ STRONY INTERNETOWEJ

Zgodnie z niniejszymi Warunkami, masz ograniczone prawo do umieszczania linków do Naszej Witryny tylko wtedy, gdy link do Nas nie przedstawia naszej działalności w żaden mylący, fałszywy i negatywny sposób. W każdej chwili możemy zrezygnować z tego prawa bez podania przyczyny. W przypadku cofnięcia prawa, zgadzasz się usunąć wszelkie linki do naszej Witryny, gdy tylko otrzymasz naszą prośbę o to.

CZYNNOŚCI ZABRONIONE

Możesz korzystać z naszej Witryny wyłącznie w celach prawnych i zgodnie z niniejszymi Warunkami.

Użytkownicy Naszej Witryny nie mogą:

 • Używać go w jakikolwiek inny sposób lub w jakimkolwiek celu, który jest sprzeczny z niniejszymi Warunkami;
 • Używać go w jakikolwiek sposób, który narusza obowiązujące prawo i regulacje;
 • Używaj go do celów biznesowych i komercyjnych;
 • Używać go w jakikolwiek sposób, który zakłóca funkcjonalność, bezpieczeństwo, integralność lub wydajność Witryny;
 • Korzystać z jakiegokolwiek oprogramowania lub urządzenia, które może zakłócać funkcjonalność, bezpieczeństwo, integralność lub wydajność Witryny;
 • Wprowadzać wirusy, robaki, konie trojańskie i inne złośliwe i szkodliwe materiały;
 • Próba uzyskania nieautoryzowanego dostępu do Witryny lub naszych serwerów;
 • reprodukować, modyfikować, odsprzedawać, wynajmować, dzierżawić, pożyczać, wykorzystywać, sprzedawać lub wykorzystywać w jakikolwiek inny sposób, który narusza niniejsze Warunki), materiałów, które posiadamy w tej Witrynie;
 • Podszywać się lub próbować podszywać się pod innego użytkownika lub podmiot;
 • W inny sposób próbować ingerować w funkcjonalność, bezpieczeństwo, integralność lub wydajność Witryny.

Aby dowiedzieć się więcej o treściach generowanych przez użytkowników, które nie są dozwolone w naszej Witrynie, sprawdź sekcję o nazwie „ TREŚCI TWORZONE PRZEZ UŻYTKOWNIKA ”.

OŚWIADCZENIA I GWARANCJE

Niniejszym oświadczasz i gwarantujesz, że dostęp do Witryny i korzystanie z niej:

 • być zgodne z niniejszymi Warunkami;
 • przestrzegać wszystkich obowiązujących praw, przepisów i zasad (w tym między innymi wszystkich obowiązujących przepisów dotyczących zachowania w Internecie i dopuszczalnych treści, prywatności, ochrony danych i przesyłania danych technicznych);
 • nie służyć celom niezgodnym z prawem;
 • nie pociągać za sobą, nie sugerować ani nie powodować publikacji jakichkolwiek treści niezgodnych z prawem;
 • nie kontynuować żadnych nielegalnych działań;
 • nie naruszać ani nie sprzeniewierzać praw własności intelektualnej Opinodo (zdefiniowanych poniżej) ani praw własności intelektualnej osób trzecich;
 • nie będzie obejmować przesyłania, publikowania, wysyłania e-mailem, przesyłania lub oferowania w inny sposób jakichkolwiek treści, które mogą naruszać patenty, prawa autorskie, znaki towarowe lub jakiekolwiek inne prawa własności lub prawa intelektualne osób trzecich; I
 • nie mogą być wykorzystywane do tworzenia, rozpowszechniania, ułatwiania lub działania w połączeniu ze złośliwym oprogramowaniem, oprogramowaniem szpiegującym, oprogramowaniem typu adware lub innymi złośliwymi programami lub kodem.

WYŁĄCZENIE GWARANCJI

O ile niniejsze Warunki nie stanowią inaczej, usługi będą świadczone przez Opinodo na rzecz Użytkownika „TAK JAK JEST” i „W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI” ze wszystkimi wadami, usterkami i błędami. Wyraźnie zgadzasz się, że korzystanie z Witryny odbywa się na Twoje wyłączne ryzyko.

OPINODO NINIEJSZYM NIE UDZIELA WSZELKICH GWARANCJI I WARUNKÓW DOTYCZĄCYCH KORZYSTANIA Z USŁUG NA STRONIE INTERNETOWEJ, W TYM WSZYSTKICH GWARANCJI I WARUNKÓW PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, WYRAŹNEJ, DOROZUMIANEJ LUB USTAWOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, TYTUŁU, NIENARUSZALNOŚCI PRAW, CICHYEGO UŻYTKOWANIA, LUB INTEGRACJA. TAKIE WYŁĄCZENIA DOROZUMIANYCH GWARANCJI MAJĄ ZASTOSOWANIE W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO.

OPINODO I/LUB PODMIOTY POWIĄZANE Z GRUPĄ, LICENCJODAWCY, ZEWNĘTRZNI DOSTAWCY USŁUG ORAZ SPRZEDAWCY NIE SKŁADAJĄ ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ DOTYCZĄCYCH PRZYDATNOŚCI, DOKŁADNOŚCI, WIARYGODNOŚCI LUB KOMPLETNOŚCI (i) INFORMACJI ZAWARTYCH NA STRONIE INTERNETOWEJ I USŁUGACH ORAZ (ii ) POWIĄZANE GRAFIKI PUBLIKOWANE W SERWISIE I USŁUGACH W DOWOLNYM CELU. OPINODO I/LUB PODMIOTY POWIĄZANE Z GRUPĄ (JEŚLI TAKIE SĄ) NINIEJSZYM WYŁĄCZAJĄ WSZELKIE GWARANCJE I WARUNKI DOTYCZĄCE INFORMACJI ZAWARTYCH NA STRONIE INTERNETOWEJ I USŁUGACH, W TYM WSZELKIE GWARANCJE I WARUNKI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, WYRAŹNE, DOROZUMIANE LUB USTAWOWE, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU , TYTUŁ I NIENARUSZALNOŚĆ PRAW.

UŻYTKOWNIK PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI, ŻE INFORMACJE I POWIĄZANE GRAFIKI PUBLIKOWANE NA STRONIE INTERNETOWEJ I/LUB USŁUGACH MOGĄ ZAWIERAĆ NIEŚCISŁOŚCI TECHNICZNE LUB BŁĘDY TYPOGRAFICZNE I ZMIANY.

ANI OPINODO ANI PODMIOTY POWIĄZANE Z GRUPĄ (JEŚLI TAKIE SĄ), LICENCJODAWCY, ZEWNĘTRZNI DOSTAWCY USŁUG ORAZ SPRZEDAWCY NIE SKŁADAJĄ ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ, GWARANCJI ANI GWARANCJI, ŻE INFORMACJE, KTÓRE MOGĄ BYĆ DOSTĘPNE NA STRONIE INTERNETOWEJ I USŁUGACH, SĄ WOLNE OD ZAKAŻENIA JAKIMIKOLWIEK WIRUSAMI LUB INNYM KODEM LUB KOMPUTEROWE PROCEDURY PROGRAMOWANIA, KTÓRE ZAWIERAJĄ ELEMENTY ZANIECZYSZCZAJĄCE LUB NISZCZĄCE LUB MAJĄCE NA CELU USZKODZENIE, PODZIEMNE PRZECHWYTYWANIE LUB WYWŁASZCZENIE SYSTEMU KOMPUTEROWEGO, DANYCH LUB INFORMACJI OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKA.

OPINODO ŚWIADCZY USŁUGI W SERWISIE INTERNETOWYM W DOBREJ WIERZE I JAKO TAKI NIE GWARANTUJE, ŻE (I) USŁUGI SPEŁNIĄ TWOJE WYMAGANIA LUB OCZEKIWANIA, (II) DOSTĘP DO SERWISU I USŁUG LUB KORZYSTANIE Z SERWISU I USŁUG BĘDZIE NIEPRZERWANY, TERMINOWY, BEZPIECZNY LUB WOLNY OD BŁĘDÓW, (III) WSZELKIE WADY WITRYNY I/LUB USŁUG ZOSTANĄ NAPRAWIONE LUB (IV) WITRYNA I USŁUGI LUB JAKIEKOLWIEK SERWER, PRZEZ KTÓRY UZYSKASZ DOSTĘP DO USŁUG, SĄ WOLNE OD WIRUSÓW LUB INNYCH SZKODLIWYCH KOMPONENTÓW.

INFORMACJE ZNAJDUJĄCE SIĘ NA STRONIE INTERNETOWEJ ORAZ W RAMACH USŁUG SŁUŻĄ WYŁĄCZNIE DO CELÓW INFORMACYJNYCH. OPINODO NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY, KTÓRE MOGĄ BYĆ PONIESIONE PRZEZ UŻYTKOWNIKA W WYNIKU KORZYSTANIA Z TAKICH INFORMACJI. WSZYSTKIE INFORMACJE I TREŚĆ STRONY INTERNETOWEJ ORAZ ANKIETY SĄ OBJĘTE PRAWEM AUTORSKIM I NIE MOGĄ BYĆ PONOWNIE PUBLIKOWANE, KOPIOWANE, SPRZEDAWANE ANI PUBLIKOWANE W JAKIKOLWIEK INTERNET LUB W DRUKOWANIU. OPINODO ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO PODJĘCIA NIEZBĘDNYCH DZIAŁAŃ PRAWNYCH, ABY UNIEMOŻLIWIĆ UŻYTKOWNIKOWI (PONOWNE) PUBLIKOWANIE, KOPIOWANIE, SPRZEDAWANIE, PUBLIKOWANIE LUB DRUKOWANIE JAKICHKOLWIEK INFORMACJI I TREŚCI OBJĘTYCH PRAWEM AUTORSKIM DOSTĘPNYCH NA STRONIE INTERNETOWEJ I USŁUGACH.

OPINODO NIE GWARANTUJE ANI NIE GWARANTUJE, ŻE JAKIEKOLWIEK POMYŚLNE WYNIKI HANDLOWE LUB ZYSKI ZOSTANĄ UZYSKANE PRZEZ UŻYTKOWNIKA W WYNIKU KORZYSTANIA Z WITRYNY I USŁUG. W ZWIĄZKU Z TYM OPINODO NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK AWARIE LUB JAKIEKOLWIEK STRATY LUB SZKODY PONIESIONE/PONIESIONE PRZEZ UŻYTKOWNIKA W WYNIKU KORZYSTANIA LUB NIEMOŻNOŚCI KORZYSTANIA Z WITRYNY I USŁUG.

OPINODO NIE UDZIELA RÓWNIEŻ ŻADNEJ GWARANCJI DOTYCZĄCEJ DOKŁADNOŚCI, KOMPLETNOŚCI, AKTUALNOŚCI LUB JAKOŚCI WITRYNY INTERNETOWEJ, USŁUG LUB TREŚCI ANI ŻE JAKIEKOLWIEK KONKRETNE TREŚCI BĘDĄ DALEJ UDOSTĘPNIANE NA WITRYNIE INTERNETOWEJ I USŁUGACH.

DOSTĘP LUB POBIERANIE INFORMACJI, MATERIAŁÓW LUB DANYCH PRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ LUB JAKICHKOLWIEK STRON OSÓB TRZECICH ODBYWA SIĘ NA WŁASNE UZNANIE I RYZYKO I BĘDZIESZ WYŁĄCZNIE ODPOWIEDZIALNY ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY W SWOIM MAJĄTKU (W TYM W SYSTEMIE KOMPUTEROWYM) LUB UTRATĘ DANYCH WYNIKAJĄCEJ Z POBRANIA LUB WYKORZYSTANIA TAKICH INFORMACJI, MATERIAŁÓW LUB DANYCH.

Zgadzasz się, że Opinodo nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub naruszenie jakiejkolwiek rekompensaty, nagród lub kredytów, niezależnie od wartości pieniężnej, w przypadku: zmiany wartości rekompensaty (określonej według wyłącznego uznania Opinodo); , błąd danych lub serwera, błąd lub awaria komputera i/lub systemu sieciowego, czyn przestępczy, wandalizm, cyberatak lub inne zdarzenia, które sprawiają, że ustalanie przez Opinodo salda lub wartości rekompensaty na Twoim koncie użytkownika jest nieuzasadnione z handlowego punktu widzenia.

ODSZKODOWANIE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Zgadzasz się zwolnić nas z odpowiedzialności i zabezpieczyć przed wszelkimi zobowiązaniami, żądaniami, odszkodowaniami, kosztami lub wydatkami wynikającymi z roszczeń osób trzecich w oparciu o: Twoje naruszenie niniejszych Warunków; Twoje korzystanie lub niewłaściwe korzystanie z Witryny i/lub naruszenie przez Ciebie praw własności intelektualnej Opinodo. Opinodo zwolni Cię z odpowiedzialności i zabezpieczy przed wszelkimi zobowiązaniami lub wydatkami wynikającymi z roszczeń osób trzecich wynikających z zaniedbań ze strony Opinodo. „Zaniedbanie” oznacza rażące zaniedbanie lub umyślne przewinienie.

W przypadku roszczenia podlegającego zabezpieczeniu na mocy niniejszej Umowy, strona zabezpieczająca: niezwłocznie powiadomi stronę zabezpieczającą o roszczeniu, zapewni stronie zabezpieczającej rozsądną współpracę i pomoc, na koszt strony zabezpieczającej, w celu obrony przed takim roszczeniem; i dać stronie wypłacającej odszkodowanie możliwość przejęcia kontroli nad obroną i zaspokojeniem takiego roszczenia.

Strona, której przysługuje odszkodowanie, ma prawo uczestniczyć w obronie przed takim roszczeniem i zatrudnić na własny koszt adwokata do pomocy w rozpatrzeniu takiego roszczenia. Strona zabezpieczająca musi uzyskać uprzednią pisemną zgodę należycie upoważnionego sygnatariusza strony zabezpieczanej przed zawarciem jakiejkolwiek ugody mającej wpływ na prawa strony zabezpieczanej.

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI I OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

OPINODO, JEGO PODMIOTY STOWARZYSZONE (JEŚLI TAKIE SĄ), JEGO LICENCJODAWCY, ZEWNĘTRZNI DOSTAWCY USŁUG, SPRZEDAWCY ORAZ ICH ODPOWIEDNI DYREKTORZY, KIEROWNICY, PRACOWNICY I AGENCI W ŻADNYM WYPADKU NIE BĘDĄ ODPOWIEDZIALNI WOBEC UŻYTKOWNIKA LUB JAKICHKOLWIEK OSÓB TRZECICH, CZY W UMIE , GWARANCJI, DELIKTU (W TYM ZANIEDBANIA) LUB W INNY SPOSÓB ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY POŚREDNIE, SZCZEGÓLNE, PRZYPADKOWE, WTÓRNE, PRZYKŁADOWE, LIKWIDOWANE LUB KARNE, W TYM MIĘDZY INNYMI UTRATĘ ZYSKÓW, DOCHODÓW LUB DZIAŁALNOŚCI, WYNIKAJĄCE W CAŁOŚCI LUB W CZĘŚCI Z DOSTĘPU UŻYTKOWNIKA DO STRONY INTERNETOWEJ I/LUB KORZYSTANIA Z USŁUG, NAWET JEŚLI OPINODO ZOSTAŁO POWIADOMIONE O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD.

CHOCIAŻ OPINODO POSTĘPUJE ŚRODKI ZABEZPIECZAJĄCE NARUSZENIA BEZPIECZEŃSTWA, ŻADNA STRONA INTERNETOWA ANI TRANSMISJA INTERNETOWA NIE JEST CAŁKOWICIE BEZPIECZNA I JAKO TAKA, OPINODO I JEGO PODMIOTY STOWARZYSZONE (JEŚLI TAKIE SĄ), LICENCJODAWCY ORAZ SPRZEDAWCY NIE BĘDĄ ODPOWIEDZIALNI ZA JAKIEKOLWIEK BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, KARNE, PRZYPADKOWE, SZCZEGÓLNE, PRZYKŁADOWE LUB NASTĘPCZE SZKODY, KTÓRE MOGĄ WYNIKNĄĆ Z NIEUPOWAŻNIONEGO DOSTĘPU, WŁASNOŚCI, UTRATY DANYCH LUB INNYCH NARUSZEŃ, KTÓRE MOGĄ WYSTĄPIĆ NA STRONIE INTERNETOWEJ I/LUB W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM Z USŁUG.

UŻYTKOWNIK POTWIERDZA, ŻE Z ŁĄCZNOŚCIĄ INTERNETOWĄ ISTNIEJE NIEBEZPIECZEŃSTWO, KTÓRE MOŻE SPOWODOWAĆ UTRATĘ PRYWATNOŚCI, INFORMACJI POUFNYCH I WŁASNOŚCI. OPINODO W SZCZEGÓLNOŚCI WYŁĄCZA I NIE SKŁADA ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ ANI GWARANCJI, USTNIE LUB PISEMNIE, DOTYCZĄCYCH ŻYWOTNOŚCI LUB ZGODNOŚCI Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRAWAMI USŁUG W OKREŚLONYM KRAJU, TERYTORIUM LUB REGIONIE.

NIEZALEŻNIE OD JAKICHKOLWIEK WARUNKÓW PRZECIWNYCH W NINIEJSZYCH WARUNKACH, OPINODO, JEGO PODMIOTY STOWARZYSZONE (JEŚLI TAKIE SĄ), JEGO LICENCJODAWCY, ZEWNĘTRZNI DOSTAWCY USŁUG ORAZ JEGO SPRZEDAWCY ORAZ ICH DYREKTORZY, KIEROWNICY, PRACOWNICY I AGENCI NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC UŻYTKOWNIKA ZA JAKIEKOLWIEK JAKIEGOKOLWIEK I NIEZALEŻNIE OD FORMY DZIAŁANIA, A JEŚLI ODPOWIEDZIALNOŚĆ POWINNA BYĆ ZAWSZE OGRANICZONA DO MAKSYMALNIE WARTOŚCI STO DOLARÓW STANÓW ZJEDNOCZONYCH (100,00 USD).

UŻYTKOWNIK PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI, ROZUMIE I ZGADZA SIĘ, ŻE OPINODO NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK DZIAŁANIE LUB ZANIECHANIE JAKIEGOKOLWIEK ZEWNĘTRZNEGO DOSTAWCY USŁUG ŚWIADCZĄCEGO CZĘŚĆ USŁUG NA NINIEJSZYCH WARUNKACH.

LINKI DO INNYCH STRON INTERNETOWYCH

Nasza Strona internetowa może zawierać linki do innych stron internetowych. Klikając na te linki, zostaniesz przekierowany do innych stron internetowych (lub aplikacji mobilnych), które nie są objęte naszą Polityką prywatności . Aby uniknąć przekazywania informacji oszukańczym stronom internetowym, zapoznaj się z ich polityką prywatności, gdy tylko wejdziesz na stronę, do której zostałeś przekierowany.

PLIKI COOKIE I PODOBNE TECHNOLOGIE

Nasz Serwis, podobnie jak wiele innych profesjonalnych serwisów internetowych, wykorzystuje pliki cookies. Pliki cookie to małe fragmenty danych, które są pobierane i przechowywane na Twoim komputerze (lub innych inteligentnych urządzeniach, z których korzystasz) podczas uzyskiwania dostępu do naszej strony internetowej.

Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookie, o tym, jak ich używamy i jak możesz je dostosować/wyłączyć na swoim urządzeniu, zapoznaj się z naszą Polityką plików cookie .

ROZDZIELNOŚĆ

W przypadku, gdy którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków okaże się niewykonalne lub nieważne na mocy obowiązującego prawa lub zostanie tak uznane na mocy stosownego orzeczenia sądu, taka niewykonalność lub nieważność nie spowoduje, że pozostałe postanowienia niniejszych Warunków staną się niewykonalne lub nieważne, a w takim przypadku , takie pozostałe postanowienia zostaną zmienione i zinterpretowane w taki sposób, aby jak najlepiej realizować cele takiego niewykonalnego lub nieważnego postanowienia w granicach obowiązującego prawa lub obowiązującego orzeczenia sądowego.

ZRZECZENIE SIĘ

Każda ze Stron zgadza się, że jakiekolwiek opóźnienie lub zaniechanie ze strony drugiej strony w wykonaniu jakiegokolwiek prawa, uprawnienia lub środka zaradczego na mocy niniejszych Warunków nie będzie automatycznie oznaczać zrzeczenia się takiego prawa, uprawnienia lub środka zaradczego lub jakiegokolwiek innego prawa, uprawnienia lub środka zaradczego, oraz żadne zrzeczenie się nie będzie skuteczne, jeśli nie zostanie sporządzone na piśmie i podpisane przez stronę zrzekającą się. Ponadto zrzeczenie się lub pojedyncze lub częściowe skorzystanie z jakiegokolwiek prawa, uprawnienia lub środka zaradczego przez którąkolwiek ze stron w ramach niniejszej Umowy w jednym przypadku nie będzie interpretowane jako przeszkoda do zrzeczenia się jakiegokolwiek kolejnego lub innego prawa, uprawnienia lub środka zaradczego w jakimkolwiek innym przypadku.

OGRANICZENIE WIEKOWE

Aby utworzyć konto użytkownika i korzystać z naszych Usług, musisz mieć ukończone 18 lat. Jeśli masz mniej niż 18 lat, ale więcej niż wiek wymagany ustawowo do wyrażenia zgody na korzystanie z usług internetowych w miejscu zamieszkania (tj. 13 lat w USA) Zachęcamy do zaproszenia rodzica lub opiekuna prawnego do pomocy w rejestracji konto użytkownika w Serwisie.

Jeśli nie jesteś w wieku uprawniającym do korzystania z usług online, nie możesz utworzyć konta użytkownika ani korzystać z usług. Jeśli odkryjemy, że naruszyłeś to, usuniemy Twoje konto użytkownika według własnego uznania.

WŁAŚCIWE PRAWO I JURYSDYKCJA

W przypadku jakichkolwiek nieporozumień między Stronami w odniesieniu do interpretacji i wdrażania jakiegokolwiek aspektu niniejszych Warunków, Strony zgadzają się przedyskutować w dobrej wierze, aby osiągnąć polubowne rozwiązanie przed rozpoczęciem jakiegokolwiek postępowania sądowego/sądowego przeciwko sobie.

Niniejsze Warunki będą interpretowane, regulowane i egzekwowane zgodnie z prawem Danii.

ROZWIĄZYWANIE SPORÓW

Jeśli masz jakiekolwiek spory, skargi lub wątpliwości dotyczące naszej Witryny, zgadzasz się najpierw spróbować rozwiązać spór, kontaktując się z nami pod adresem support@survimo.com .

CZY WPROWADZIMY ZMIANY W WARUNKACH?

Zastrzegamy sobie prawo do okresowej aktualizacji i zmian tego dokumentu. Zmienione Warunki będą miały zaktualizowaną datę „poprawionej” daty, która będzie widoczna na górze tej strony. Zaktualizowana wersja wejdzie w życie, gdy tylko zostanie opublikowana na naszej stronie internetowej.

Aby być na bieżąco, pamiętaj, aby okresowo przeglądać tę stronę pod kątem wszelkich zmian. W przypadku jakichkolwiek Warunków, z którymi się nie zgadzasz, prosimy o natychmiastowe zaprzestanie korzystania z naszej Witryny.

Kontynuując korzystanie z naszej Witryny, zgadzasz się ze wszystkimi warunkami określonymi w naszej Polityce prywatności, Polityce plików cookie oraz Warunkach.

JAK MOŻESZ SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ?

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące naszych Warunków, skontaktuj się z nami, wypełniając krótki formularz na następującej stronie https://survimo.com/contact/ lub wysyłając wiadomość e-mail na adres support@survimo.com .

Skontaktujemy się z Tobą tak szybko, jak to możliwe!