fbpx
Välj en sida

SEKRETESSPOLICY – SURVIMO

Senast uppdaterad: 2021-12-22.

Välkommen till Survimo!

Survimo är en webbplats som ägs och drivs av Opinodo (“Företaget”, “Vi”, “Oss”, “Våra”), ett danskt företag beläget i Köpenhamn.

Denna integritetspolicy förklarar hur vi samlar in, lagrar, delar och skyddar din personliga information när du besöker och använder vår webbplats som finns på https://survimo.com/ . Din integritet är mycket viktig för oss och vi kommer att göra allt som står i vår makt för att hålla den säker. Din information kommer inte att användas eller delas på något annat sätt än det som beskrivs i denna integritetspolicy.

Genom att fortsätta använda vår webbplats samtycker du till insamling och användning av information i förhållande till denna integritetspolicy. Om det finns några villkor som anges i denna policy som du inte godkänner, vänligen sluta använda vår webbplats omedelbart.

Vi har rätt att uppdatera och ändra denna integritetspolicy från tid till annan. Vi rekommenderar starkt att du läser denna sida igen ofta för att hålla dig uppdaterad om insamlingen av din personliga information.

TOLKNING OCH DEFINITIONER

Orden med den första bokstaven versal definieras under följande definitioner.

 • Sekretesspolicy – ​​hänvisar till våra policyer och regler om insamling och användning av personlig information när du går in på vår webbplats;
 • Personlig information – hänvisar till all information som hjälper till att identifiera en viss person eller användare som interagerar med vår webbplats, eller all information från vilken användarens identitet är uppenbar eller rimligen kan fastställas av den enhet som innehar informationen;
 • Webbplats – hänvisar till webbplatsen på https://survimo.com/;
 • Vi (“Oss”, “Vårt”, “Företag”) – Avser företaget Opinodo, beläget på Svanvej 22, Köpenhamn, Danmark;
 • Du (“Din”) – Avser alla personer som besöker vår webbplats;
 • Enhet – Avser alla enheter som används för att komma åt vår webbplats.

Följande definitioner är tillämpliga på både singular och plural.

VILKA PERSONUPPGIFTER SAMLAR VI IN?

Termen “personlig information” hänvisar till all information som relaterar till dig och tillåter någon att identifiera dig, såsom ditt namn, e-postadress, hemadress, telefonnummer, enhetsinformation, geolokalisering, profilaktiviteter och så vidare. Denna information kan samlas in automatiskt eller så kan du tillhandahålla den till oss genom din relation med oss ​​eller så kan vi samla in den från cookies, tredje part och liknande teknologier.

Informationen vi samlar in hjälper oss att förbättra våra tjänster och användarnas upplevelse när de går in på vår webbplats, upptäcker och förhindrar skräppost och bedrägliga aktiviteter på vår webbplats, uppfyller lagliga skyldigheter. Dessutom är den personliga information vi samlar in nödvändig för analys, marknadsundersökningar, reklam och marknadsföringsändamål.

INFORMATION DU GER OSS

Vi samlar in personlig information som du lämnar till oss genom ditt förhållande till vår webbplats. Beroende på ditt förhållande till vår webbplats (oavsett om du bara surfar, registrerar dig, vilka val du gör på webbplatsen), kan vi samla in olika typer av personlig information.

All information som du frivilligt lämnar till oss måste vara sann och fullständig. Om det finns några ändringar i informationen som du redan har lämnat till oss måste du omedelbart meddela oss om sådana ändringar.

INFORMATION VI INSAMLAR IN AUTOMATISKT

Viss personlig information som vi samlar in samlas in automatiskt av teknik. Datan som samlas in på detta sätt avslöjar inte din specifika identitet, men kan innehålla följande:

 • Enhetsinformation (enhetstyp, enhetsidentifierare, enhetsegenskaper, etc);
 • Användningsinformation (interaktioner med webbplatsen, aktiviteter och val som görs på webbplatsen);
 • Webbläsarinformation (operativsystem, webbläsarversion, installerade plug-ins, tidszon, etc);
 • Platsinformation (enhetsplats);
 • Övrig teknisk information.

Informationen som samlas in på detta sätt är nödvändig för att förbättra vår webbplats, interna analyser och rapporteringsändamål.

INFORMATION VI SAMLAR IN FRÅN COOKIES OCH LIKNANDE TEKNIK

Vi använder cookies och liknande spårningstekniker för att spåra aktiviteten på vår webbplats och vi samlar in viss information från dem.

Cookies är små databitar som laddas ner och lagras på din dator (eller andra smarta enheter som du använder) när du går in på vår webbplats. Cookies kan ställas in av webbplatsens ägare och av tredje part.

 • Cookies som sätts av webbplatsägaren (förstapartscookies) används i stor utsträckning för att webbplatsen ska fungera korrekt och förbättra användarnas upplevelse när de besöker vår webbplats.
 • Tredjepartscookies (cookies som ställs in av andra parter än webbplatsägaren) är inställda för att möjliggöra tredjepartsfunktioner på webbplatsen i fråga.

Det är möjligt att förhindra inställningen av cookies genom att justera inställningarna i din webbläsare. Men om du väljer att inaktivera cookies kan du uppleva nedgradering eller total misslyckande för vissa av webbplatsens element.

För att lära dig mer om hur vi använder cookies och hur du kan justera och/eller inaktivera dem, läs vår cookiepolicy .

Vi använder också andra spårningstekniker, såsom webbfyrar, taggar och skript för att samla in och spåra information, samt analysera och förbättra vår webbplats.

SAMLAR VI IN KÄNSLIG INFORMATION?

Känslig information är en underkategori av personlig information som inkluderar information om ditt ras eller etniska ursprung, politiska åsikter, religiös övertygelse, sexuell läggning, biometriska data, etc.

Vi samlar bara in känslig information i ett mycket begränsat antal omständigheter (beroende på hur du stör vår webbplats). All känslig information som du lägger upp på Survimo på en synlig plats (till exempel i kommentarsfältet) kommer att bli offentlig information. Därför rekommenderar vi dig starkt att vara mycket försiktig med att dela din känsliga information online.

SAMLAR VI IN INFORMATION FRÅN MINÄRA?

Vi samlar inte medvetet in personlig information från minderåriga (barn under den ålder där föräldrarnas samtycke krävs). Om vi ​​blir medvetna om att vi oavsiktligt har samlat in information från minderåriga, kommer vi att vidta rimliga åtgärder för att radera sådan personlig information.

Om du blir medveten om någon personlig information som vi kan ha samlat in, vänligen kontakta oss via detta e-postmeddelande support@survimo.com . 

HUR ANVÄNDER VI DIN INFORMATION?

Vi kan samla in, använda, hålla och avslöja din personliga information för olika ändamål, såsom:

 • anpassa, anpassa och förbättra din upplevelse av vår webbplats;
 • marknadsförings- och reklamändamål;
 • skicka reklaminformation om vissa tjänster som kan vara av intresse för dig;
 • analyser och marknadsundersökningar som hjälper oss att förbättra vår webbplats;
 • att följa lagliga krav och förordningar;
 • lösa eventuella tvister som kan uppstå;
 • förhindra bedrägerier och se till att vår webbplats är säker.

Dessutom kan vi samla in, använda, behålla och avslöja din personliga information för:

 • Möjliggör deltagande i onlineundersökningar;
 • Samla in profileringsinformation för att bättre rikta specifika undersökningar och andra marknadsundersökningsprogram till en paneldeltagare;
 • Kontakta paneldeltagare för att bjuda in dem att delta i undersökningar eller andra marknadsundersökningsprogram;
 • Uppdatera register över panelmedlemmens personliga information;
 • Hantera incitamentsprogram och uppfylla paneldeltagares önskemål om sådana incitament;
 • Tillåta paneldeltagare att delta i utlottningar (om tillåtet);
 • Att svara på meddelanden eller förfrågningar som en panelmedlem kan skicka;
 • Validera profileringsinformationen eller svaren som en paneldeltagare tillhandahållit till en undersökning eller annat marknadsundersökningsprogram;
 • Tillhandahålla service och support till paneldeltagare;
 • Upptäcka och förhindra brott mot dessa villkor;
 • Utreda misstänkt bedräglig aktivitet eller kränkning av en annan parts rättigheter;
 • Svara på vederbörligen auktoriserade informationsförfrågningar från statliga myndigheter eller där så krävs enligt lag;
 • I övrigt godkänt av en paneldeltagare.

Obs! Att ta emot e-postkommunikation kan vara ett krav för att du ska delta i undersökningar eller andra marknadsundersökningsprogram. En paneldeltagare kan när som helst välja bort att ta emot dessa e-postmeddelanden genom att avbryta prenumerationen på undersökningar eller andra marknadsundersökningsprogram genom att kontakta oss på support@survimo.com .

KOMMER VI ATT DELA DIN INFORMATION MED NÅGON?

Din information kan komma att delas, från tid till annan, med vissa tredje parter, såsom tjänsteleverantörer, leverantörer, konsulter, agenter, affiliates, affärspartners och andra tredje parter.

Vi kan komma att dela informationen med dessa parter om det är nödvändigt för att uppnå våra legitima affärsintressen, om du har gett oss specifikt samtycke till att dela din information för ett specifikt ändamål, om vi är juridiskt skyldiga att göra det för att följa gällande regler. lag, domstolsbeslut och andra juridiska processer, eller så kan vi dela din information om det är nödvändigt för att förhindra och vidta åtgärder mot vissa bedrägliga aktiviteter och överträdelser av våra policyer.

Informationsdelning med tredje part är ibland nödvändigt för olika marknadsföringsinsatser som dataanalys, värdtjänster, reklamsyfte, kundtjänst, e-postkampanjer.

Dessutom kan din information delas i situationer när vi skalar upp vår webbplats, slår samman eller säljer vårt företag, eller i händelse av osannolik konkurs.

Observera att vissa tredje parter kan finnas utanför Ditt land och i detta fall måste Din information delas utanför Ditt land. För att lära dig mer om internationella överföringar, se avsnittet ” KOMMER DIN INFORMATION ÖVERFÖRAS INTERNATIONELLT? ”.

När vi delar din information med tredje part kommer vi att vidta rimliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att din personliga information behandlas säkert och i enlighet med denna sekretesspolicy.

KOMMER DIN INFORMATION ÖVERFÖRAS INTERNATIONELLT?

Informationen vi samlar in från dig kan överföras och förvaras på servrar utanför ditt land. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du denna överföring av information.

Vi kommer att vidta alla rimliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att din personliga information behandlas säkert och i enlighet med denna integritetspolicy. Din personliga information kommer inte att överföras till ett annat land förrän vi är säkra på att det finns tillräckliga skyddsåtgärder på plats och att din information kommer att behandlas med största försiktighet.

För att lära dig mer om hur vi skyddar din personliga information, vänligen kolla avsnittet ” KOMMER VI SKYDDAR DIN INFORMATION? ”.

VILKA ÄR DINA RÄTTIGHETER AVSEENDE HUR VI BEHANDLAR DIN INFORMATION?

Vi vill se till att vi levererar bästa möjliga service till dig och låter dig ha kontroll över hur vi använder och samlar in din personliga information. Vi erkänner till fullo dina lagliga rättigheter angående hur vi behandlar din information. Följande stycken beskriver dina juridiska rättigheter och hur du kan utöva dem.

 • Rätt att bli informerad — Du har rätt att få bekräftelse och information om behandlingen av dina personuppgifter;
 • Rätt till åtkomst – Du har rätt att få tillgång till all information vi har om dig;
 • Rätt till rättelse — Du har rätt att få eventuella felaktigheter i din personliga information korrigerade;
 • Rätt till radering — Du har rätt att få din personliga information raderad (denna rätt är begränsad till information som enligt lag och förordning endast får behandlas med ditt samtycke om du återkallar ditt samtycke för behandling);
 • Rätt till begränsning av informationsbehandling — Du har rätt att kräva att behandlingen av din personliga information är begränsad (under loppet av en utredning om att uppfylla din begäran kommer Opinodos tillgång till din personliga information att begränsas);
 • Rätt till informationsportabilitet — Du har rätt att få din personliga information överförd till en annan part i ett lättillgängligt format (denna rättighet är begränsad till information som tillhandahålls av dig).

Om du är bosatt i EES eller Storbritannien och du tror att din personliga information behandlas olagligt, har du rätt att klaga till din lokala dataskyddsmyndighet. Du hittar deras kontaktuppgifter här .

Om du är bosatt i Schweiz finns kontaktuppgifterna för dataskyddsmyndigheterna tillgängliga här .

Om du vill utöva någon av dina rättigheter kan du kontakta Opinodo med en sådan begäran genom att använda kontaktuppgifterna i avsnittet ” HUR KAN DU KONTAKTA OSS? ”.

Opinodo säkerställer alltid att det är tillåtet att behandla Dina Personuppgifter. Opinodo gör i allmänhet detta genom att inhämta ditt samtycke, men i begränsade fall kan Opinodo använda ett lagstadgat villkor för att behandla dina personuppgifter.

Om ett lagstadgat villkor gäller och tillåter Opinodo att behandla Dina Personuppgifter och Du återkallar ditt samtycke till informationsbehandling, betyder detta inte nödvändigtvis att Opinodo kommer att upphöra att behandla Dina Personuppgifter eftersom det till exempel kan vara en lagstadgad skyldighet att fortsätta att behandla dina personuppgifter för vissa specifika ändamål.

SKYDDAR VI DIN INFORMATION?

Vi kommer att vidta alla rimliga åtgärder för att skydda din personliga information. Vi har vidtagit lämpliga åtgärder för att förhindra att din information försvinner, ändras eller används på ett otillåtet sätt.

Observera att överföring och delning av information via Internet aldrig är 100 % säkert. Även om vi gör vårt bästa för att hålla din information säker och säker, kan vi inte garantera dess absoluta säkerhet. All överföring av information sker endast på din risk, så se till att behandla detta ärende med största försiktighet.

UNDER HUR LÄNGE KOMMER VI ATT BEVARA DIN INFORMATION?

Vi kommer att lagra din personliga information inte längre än det är nödvändigt för att bearbeta din aktivitet eller inte längre än du godkänt. Hur lång tid vi bestämmer oss för att lagra din personliga information kan också bero på Opinodos eller en av Opinodos partners avtalsenliga åtaganden gentemot dig, tillämpliga preskriptionstider (för att göra anspråk) eller enligt tillämplig lag.

Om du vill komma åt informationen som vi har samlat in kan du skicka en förfrågan till oss. När vi tar emot en begäran från en individ om att få tillgång till, radera eller ändra deras lagrade information, kommer vi att försöka tillhandahålla den begärda informationen inom 30 dagar, förutsatt att begäran är sådan att den rimligen kan besvaras inom den tidsramen. Om mer tid krävs kommer vi att meddela dig inom 30 dagar. Om vi ​​måste verifiera din identitet kan vi be dig att tillhandahålla ytterligare dokumentation som bekräftar din identitet.

I vissa situationer kanske vi inte kan ge åtkomst till viss personlig information. Detta kan inträffa när:

 • tillhandahållande av tillgång till personlig information skulle sannolikt avslöja personlig information om en tredje part;
 • Informationen har samlats in för en rättslig utredning.

Om vi ​​måste neka en individs begäran att få tillgång till deras personliga information kommer vi att meddela dem om orsaken till avslaget.

VAD ÄR VÅR STÅNDPUNKT PÅ TREDJEPARTS WEBBPLATS OCH COOKIES?

Vår webbplats kan innehålla annonser och länkar till andra webbplatser som inte omfattas av denna sekretesspolicy. Vi kan inte garantera säkerheten för någon information du lämnar till tredje part. Se till att läsa sekretesspolicyn för tredje parts webbplatser innan du bestämmer dig för om du ska fortsätta använda dem.

LÄNKAR TILL ANDRA WEBBPLATSER

Vår webbplats kan innehålla länkar till andra webbplatser. Genom att klicka på dessa länkar kommer du att omdirigeras till andra webbplatser (eller mobilapplikationer) som inte omfattas av denna integritetspolicy. För att undvika att ge information till några bedrägliga webbplatser, se till att läsa deras sekretesspolicy så snart du går in på webbplatsen som du har omdirigerats till.

GOOGLE ADSENSE OCH DUBBELKLICKA COOKIE

Vår webbplats visar annonser från Google Adsense. För att säkerställa att användare ser annonser som är relevanta för deras sökavsikt och aktivitet på Internet placerar Google cookies som ägs av Doubleclick. På så sätt kan Google identifiera användare, visa annonser som är användarspecifika och förbättra digital annonsering. Användare kan ta bort Doubleclick-cookies genom att ändra inställningarna för sin webbläsare.

Om du vill lära dig mer om digital reklam och hur du kan förhindra att din information behandlas på detta sätt, besök
www.aboutads.info/choices .

COOKIES OCH LIKNANDE TEKNIK

Vår webbplats, liksom många andra professionella webbplatser, använder cookies. Cookies är små databitar som laddas ner och lagras på din dator (eller andra smarta enheter som du använder) när du går in på vår webbplats.

Vissa av dessa cookies hjälper vår webbplats att fungera korrekt, medan andra är nödvändiga för analys, reklam och förbättring av användarnas upplevelse.

Det är möjligt att förhindra inställningen av cookies genom att justera inställningarna i din webbläsare. Tänk på att om du väljer att inaktivera cookies kan du uppleva nedgradering eller total misslyckande av vissa av webbplatsens element.

För att lära dig mer om cookies, hur vi använder dem och hur du kan justera/inaktivera dem på din enhet, vänligen kontrollera vår cookiepolicy .

KONTROLLER FÖR FÅR INTE SPÅRA FUNKTIONER

Do-Not-Track (DNT) är en webbläsarinställning som, när den är aktiverad, låter dig inte ha dina handlingar övervakade online och stoppar alla spårningsaktiviteter. DNT-funktionen introducerades först 2010 av USA:s Federal Trade Commission. I slutet av 2011 antogs det av de flesta webbläsare, men eftersom det inte har någon juridisk tyngd, blev det aldrig allmänt antaget.

Eftersom ingen enhetlig teknikstandard för att känna igen och implementera DNT-signaler har slutförts, svarar vi för närvarande inte på dem eller några andra mekanismer som skulle kunna kommunicera ditt val att inte spåras online. Om standarden för onlinespårning antas i framtiden kommer vi att meddela dig om en sådan ändring i vår reviderade version av denna sekretesspolicy.

KOMMER VI UPPDATERA DENNA SEKRETESSPOLICY?

Vi förbehåller oss rätten att uppdatera och ändra denna integritetspolicy och praxis från tid till annan. Den ändrade policyn kommer att ha ett uppdaterat “reviderat” datum som kommer att vara synligt överst på denna sida. Den uppdaterade versionen kommer att träda i kraft så snart den publiceras på vår webbplats.

För att hålla dig uppdaterad, se till att granska denna sida med jämna mellanrum för eventuella ändringar. Om det finns några villkor i denna integritetspolicy som du inte accepterar, vänligen sluta använda vår webbplats omedelbart.

Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du alla villkor som anges i vår integritetspolicy och villkor.

HUR KAN DU KONTAKTA OSS?

Om du har några frågor om denna integritetspolicy eller om användning och insamling av personlig information, kontakta oss genom att fylla i ett kort formulär på följande sida https://survimo.com/contact eller via följande e-post support@survimo.com .

Vi återkommer till dig så fort som möjligt!