fbpx
Vyberte stranu

ZÁSADY OCHRANY SÚKROMIA – SURVIMO

Posledná aktualizácia: 22.12.2021.

Vitajte v Survimo!

Survimo je webová stránka, ktorú vlastní a prevádzkuje Opinodo („Spoločnosť“, „My“, „Nás“, „Náš“), dánska spoločnosť so sídlom v Kodani.

Tieto zásady ochrany osobných údajov vysvetľujú, ako zhromažďujeme, uchovávame, zdieľame a chránime vaše osobné údaje, keď navštívite a používate našu webovú stránku umiestnenú na adrese https://survimo.com/ . Vaše súkromie je pre nás veľmi dôležité a urobíme všetko, čo je v našich silách, aby sme ho udržali v bezpečí. Vaše údaje nebudú použité ani zdieľané iným spôsobom, než tým, ktorý je popísaný v týchto Zásadách ochrany osobných údajov.

Pokračovaním v používaní našej webovej stránky súhlasíte so zhromažďovaním a používaním informácií v súvislosti s týmito zásadami ochrany osobných údajov. Ak s akýmikoľvek podmienkami uvedenými v týchto zásadách nesúhlasíte, okamžite prestaňte používať našu webovú stránku.

Máme právo z času na čas aktualizovať a zmeniť tieto Zásady ochrany osobných údajov. Dôrazne vám odporúčame, aby ste si túto stránku často znovu čítali, aby ste mali prehľad o zhromažďovaní vašich osobných údajov.

VÝKLAD A DEFINÍCIE

Slová s veľkým začiatočným písmenom sú definované v nasledujúcich definíciách.

 • Zásady ochrany osobných údajov – odkazuje na naše zásady a predpisy o zhromažďovaní a používaní osobných údajov pri prístupe na našu webovú stránku;
 • Osobné informácie – označujú akékoľvek informácie, ktoré pomáhajú identifikovať konkrétnu osobu alebo používateľa, ktorý interaguje s našou webovou stránkou, alebo akékoľvek informácie, z ktorých je totožnosť používateľa zrejmá alebo ju môže primerane zistiť subjekt, ktorý má tieto informácie k dispozícii;
 • Webová stránka – odkazuje na webovú stránku umiestnenú na adrese https://survimo.com/ ;
 • My („nás“, „náš“, „spoločnosť“) – označuje spoločnosť Opinodo so sídlom na adrese Svanvej 22, Kodaň, Dánsko;
 • Vy („Vaše“) – označuje každého jednotlivca, ktorý pristupuje na našu webovú stránku;
  Zariadenie – označuje akékoľvek zariadenie, ktoré sa používa na prístup k našej webovej lokalite.

Nasledujúce definície sú použiteľné pre jednotné aj množné číslo.

AKÉ OSOBNÉ INFORMÁCIE ZHROMAŽDUJEME?

Pojem „osobné údaje“ sa vzťahuje na akékoľvek informácie, ktoré sa vás týkajú a umožňujú niekomu vás identifikovať, ako je vaše meno, e-mailová adresa, domáca adresa, telefónne číslo, informácie o zariadení, geolokácia, aktivity profilu atď. Tieto informácie môžu byť zhromažďované automaticky alebo nám ich môžete poskytnúť prostredníctvom vášho vzťahu s nami alebo ich môžeme zhromažďovať zo súborov cookie, tretích strán a podobných technológií.

Informácie, ktoré zhromažďujeme, nám pomáhajú zlepšovať naše služby a skúsenosti používateľov, keď pristupujú na našu webovú stránku, zisťujú a zabraňujú spamu a podvodným aktivitám na našej webovej stránke, dodržiavajú zákonné povinnosti. Osobné údaje, ktoré zhromažďujeme, sú navyše potrebné na účely analýzy, prieskumu trhu, reklamy a marketingu.

INFORMÁCIE, KTORÉ NÁM POSKYTNETE

Zhromažďujeme osobné údaje, ktoré nám poskytnete prostredníctvom svojho vzťahu s našou webovou stránkou. V závislosti od vášho vzťahu s našou webovou stránkou (či si práve prehliadate, registrujete sa, aké rozhodnutia na webovej lokalite robíte) môžeme zhromažďovať rôzne typy osobných údajov.

Všetky informácie, ktoré nám dobrovoľne poskytnete, musia byť pravdivé a úplné. Ak dôjde k akýmkoľvek zmenám informácií, ktoré ste nám už poskytli, musíte nás o takýchto zmenách okamžite informovať.

INFORMATION WE COLLECT AUTOMATICALLY

Niektoré osobné údaje, ktoré zhromažďujeme, sa zhromažďujú automaticky pomocou technológie. Údaje, ktoré sa zhromažďujú týmto spôsobom, neodhaľujú vašu konkrétnu identitu, ale môžu zahŕňať nasledovné:

 • Informácie o zariadení (typ zariadenia, identifikátory zariadenia, charakteristiky zariadenia atď.);
 • Informácie o používaní (interakcie s webovou stránkou, aktivity a voľby, ktoré sa robia na webovej stránke);
 • Informácie o prehliadači (operačný systém, verzia prehliadača, nainštalované doplnky, časové pásmo atď.);
 • Informácie o polohe (umiestnenie zariadenia);
 • Ďalšie technické informácie.

Informácie, ktoré sa zhromažďujú týmto spôsobom, sú potrebné na zlepšenie našej webovej stránky, interných analýz a na účely podávania správ.

INFORMÁCIE, KTORÉ ZÍSKAVAME ZO SÚBOROV COOKIES A PODOBNÝCH TECHNOLÓGIÍ

Zásady používania súborov cookieNa sledovanie aktivity na našej webovej stránke používame súbory cookie a podobné technológie sledovania a zhromažďujeme z nich určité informácie.

Súbory cookie sú malé kúsky údajov, ktoré sa stiahnu a uložia do vášho počítača (alebo iných inteligentných zariadení, ktoré používate), keď vstúpite na našu webovú stránku. Cookies môže nastaviť vlastník webovej stránky a tretie strany.

Súbory cookie nastavené vlastníkom webovej stránky (súbory cookie prvej strany) sa široko používajú na to, aby webová stránka fungovala správne a zlepšili používateľskú skúsenosť pri prístupe na našu webovú stránku.
Súbory cookie tretích strán (súbory cookie nastavené inými stranami ako vlastníkom webovej stránky) sú nastavené na povolenie funkcií tretích strán na príslušnej webovej lokalite.

Nastavovaniu cookies je možné zabrániť úpravou nastavení vo vašom prehliadači. Ak sa však rozhodnete zakázať súbory cookie, môže dôjsť k zníženiu verzie alebo úplnému zlyhaniu niektorých prvkov webovej stránky.

Ak sa chcete dozvedieť viac o tom, ako používame súbory cookie a ako ich môžete upraviť a/alebo zakázať, prečítajte si naše Zásady súborov cookie.

Na zhromažďovanie a sledovanie informácií, ako aj na analýzu a zlepšovanie našej webovej stránky používame aj iné technológie sledovania, ako sú webové majáky, značky a skripty.

ZBIERAME CITLIVÉ INFORMÁCIE?

Citlivé informácie sú podkategóriou osobných údajov, ktoré zahŕňajú informácie o Vašom rasovom alebo etnickom pôvode, politických názoroch, náboženskom presvedčení, sexuálnej orientácii, biometrické údaje atď.

Citlivé informácie zhromažďujeme len vo veľmi obmedzenom počte okolností (v závislosti od toho, ako zasahujete do našej webovej stránky). Všetky citlivé informácie, ktoré na Survimo zverejníte na viditeľnom mieste (napríklad v sekcii komentárov), sa stanú verejnými informáciami. Preto vám dôrazne odporúčame, aby ste boli veľmi opatrní pri zdieľaní vašich citlivých informácií online.

ZHROMAŽDUJEME INFORMÁCIE OD NEPLATÝCH?

Vedome nezhromažďujeme osobné údaje od neplnoletých osôb (detí mladších ako vek, v ktorom sa vyžaduje súhlas rodičov). Ak sa dozvieme, že sme neúmyselne zhromaždili akékoľvek informácie od neplnoletých osôb, prijmeme primerané opatrenia na vymazanie takýchto osobných údajov.

Ak sa dozviete o akýchkoľvek osobných údajoch, ktoré sme mohli zhromaždiť, kontaktujte nás prostredníctvom tohto e-mailu support@survimo.com

AKO POUŽÍVAME VAŠE INFORMÁCIE?

Vaše osobné údaje môžeme zhromažďovať, používať, uchovávať a zverejňovať na rôzne účely, ako napríklad:

 • prispôsobenie, prispôsobenie a zlepšenie vášho zážitku z našej webovej stránky;
 • marketingové a reklamné účely;
 • zasielanie propagačných informácií o niektorých službách, ktoré by Vás mohli zaujímať;
 • analytické účely a účely prieskumu trhu, ktoré nám pomáhajú zlepšovať našu webovú stránku;
 • dodržiavanie zákonných požiadaviek a nariadení;
 • riešenie akýchkoľvek sporov, ktoré môžu vzniknúť;
 • predchádzanie podvodom a zaistenie bezpečnosti našej webovej stránky.

Okrem toho môžeme zhromažďovať, používať, uchovávať a zverejňovať vaše osobné údaje pre:

 • Umožnenie účasti na online prieskumoch;
 • Zhromažďovanie profilovacích informácií na lepšie zacielenie konkrétnych prieskumov a iných programov prieskumu trhu na panelistu;
 • kontaktovanie panelistov a pozvanie na účasť v prieskumoch alebo iných programoch prieskumu trhu;
 • Aktualizácia záznamov o osobných údajoch panelistov;
 • Riadenie motivačných programov a plnenie žiadostí panelistov o takéto stimuly;
 • Umožnenie účastníkom panelu zúčastniť sa stávok (ak je to povolené);
 • Odpovedanie na akékoľvek správy alebo žiadosti, ktoré môže Panelista poslať;
 • Overenie profilovacích informácií alebo odpovedí, ktoré Panelák poskytol na prieskum alebo iný program prieskumu trhu;
 • Poskytovanie servisu a podpory panelistom;
 • zisťovanie a predchádzanie porušovaniu týchto podmienok;
 • Vyšetrovanie podozrenia z podvodnej činnosti alebo porušenia práv inej strany;
 • Reagovanie na riadne oprávnené žiadosti vládnych orgánov o informácie alebo tam, kde to vyžaduje zákon;
 • Ako inak autorizoval Panelák.

Poznámka: Prijímanie e-mailovej komunikácie môže byť požiadavkou vašej účasti na prieskumoch alebo iných programoch prieskumu trhu. Člen panelu sa môže odhlásiť z prijímania týchto e-mailov tak, že sa kedykoľvek odhlási z prieskumov alebo iných programov prieskumu trhu, a to tak, že nás kontaktuje na adrese support@survimo.com

BUDEME VAŠE INFORMÁCIE ZDIEĽAŤ S NIEKÝM?

Vaše informácie môžu byť z času na čas zdieľané s niektorými tretími stranami, ako sú poskytovatelia služieb, predajcovia, konzultanti, agenti, pridružené spoločnosti, obchodní partneri a iné tretie strany.

Tieto informácie môžeme zdieľať s týmito stranami, ak je to potrebné na dosiahnutie našich legitímnych obchodných záujmov, ak ste nám udelili konkrétny súhlas na zdieľanie vašich informácií na konkrétny účel, ak to od nás vyžaduje zákon, aby sme dodržali zákon, súdne príkazy a iné právne procesy, alebo môžeme zdieľať vaše informácie, ak je to potrebné na zabránenie niektorým podvodným aktivitám a porušeniam našich zásad a podniknutie krokov proti nim.

Zdieľanie informácií s tretími stranami je niekedy nevyhnutné pre rôzne marketingové aktivity, ako je analýza údajov, hostingové služby, propagačné účely, zákaznícky servis, e-mailové kampane.

Okrem toho môžu byť vaše informácie zdieľané v situáciách, keď zväčšujeme naše webové stránky, zlučujeme alebo predávame našu spoločnosť, alebo v prípade nepravdepodobného bankrotu.

Upozorňujeme, že niektoré tretie strany sa môžu nachádzať mimo vašej krajiny a v tomto prípade budú musieť byť vaše informácie zdieľané mimo vašej krajiny. Ak sa chcete dozvedieť viac o medzinárodných prevodoch, pozrite si časť s názvom „BUDÚ VAŠE INFORMÁCIE PRENÁŠANÉ MEDZINÁRODNE?“.

Pri zdieľaní vašich údajov s tretími stranami prijmeme primerané opatrenia, aby sme zaistili, že sa s vašimi osobnými údajmi zaobchádza bezpečne a v súlade s týmito zásadami ochrany osobných údajov.

BUDÚ VAŠE INFORMÁCIE PRENOSOVANÉ MEDZINÁRODNE?

Informácie, ktoré od vás zhromažďujeme, môžu byť prenesené a uchovávané na serveroch umiestnených mimo vašej krajiny. Pokračovaním v používaní našej webovej stránky súhlasíte s týmto prenosom informácií.

Prijmeme všetky primerané opatrenia, aby sme zaistili, že sa s vašimi osobnými údajmi zaobchádza bezpečne a v súlade s týmito zásadami ochrany osobných údajov. Vaše osobné údaje nebudú prenesené do inej krajiny, kým si nebudeme istí, že existujú primerané záruky a že s vašimi údajmi bude nakladané s maximálnou starostlivosťou.

Ak sa chcete dozvedieť viac o tom, ako chránime vaše osobné údaje, pozrite si časť s názvom „CHRÁNIME VAŠE INFORMÁCIE?“.

AKÉ SÚ VAŠE PRÁVA TÝKAJÚCE SA AKO SPRACUJEME VAŠE INFORMÁCIE?

Chceme sa uistiť, že vám poskytujeme najlepšie možné služby a umožniť vám, aby ste mali kontrolu nad tým, ako používame a zhromažďujeme vaše osobné údaje. Plne uznávame vaše zákonné práva týkajúce sa toho, ako spracovávame vaše informácie. Nasledujúce odseky popisujú Vaše zákonné práva a ako ich môžete uplatniť.

 • Právo byť informovaný — máte právo získať potvrdenie a informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov;
 • Právo na prístup – máte právo na prístup ku všetkým informáciám, ktoré o vás máme;
 • Právo na opravu – máte právo na opravu akýchkoľvek nepresností vo vašich osobných údajoch;
 • Právo na vymazanie – máte právo na vymazanie svojich osobných údajov (toto právo sa obmedzuje na informácie, ktoré môžu byť podľa zákona a nariadenia spracovávané len s vaším súhlasom, ak svoj súhlas so spracovaním odvoláte);
 • Právo na obmedzenie spracúvania údajov — Máte právo požadovať, aby bolo spracúvanie Vašich osobných údajov obmedzené (počas vyšetrovania vyhovenia Vašej žiadosti bude prístup Opinodo k Vašim osobným údajom obmedzený);
 • Právo na prenosnosť informácií – máte právo, aby boli vaše osobné údaje prenesené inej strane v ľahko dostupnom formáte (toto právo je obmedzené na informácie, ktoré poskytnete).

Ak máte bydlisko v EHP alebo Spojenom kráľovstve a domnievate sa, že vaše osobné údaje sa spracúvajú nezákonne, máte právo podať sťažnosť na váš miestny dozorný úrad na ochranu údajov. Ich kontaktné údaje nájdete tu.

Ak máte bydlisko vo Švajčiarsku, kontaktné údaje úradov na ochranu údajov sú k dispozícii tu.

Ak si chcete uplatniť ktorékoľvek zo svojich práv, môžete s takouto žiadosťou kontaktovať spoločnosť Opinodo pomocou kontaktných údajov uvedených v časti s názvom „AKO NÁS MÔŽETE KONTAKTOVAŤ?“.

Opinodo vždy zaisťuje, že má povolené spracúvať Vaše osobné údaje. Spoločnosť Opinodo to vo všeobecnosti robí získaním vášho súhlasu, avšak v obmedzených prípadoch môže spoločnosť Opinodo použiť zákonnú podmienku na spracovanie vašich osobných údajov.

Ak platí zákonná podmienka a umožňuje spoločnosti Opinodo spracovávať vaše osobné údaje a vy odvoláte súhlas so spracovaním informácií, nemusí to nevyhnutne znamenať, že spoločnosť Opinodo prestane spracovávať vaše osobné údaje, pretože môže mať napríklad zákonnú povinnosť pokračovať spracovávať Vaše osobné údaje na niektoré konkrétne účely.

CHRÁNIME VAŠE INFORMÁCIE?

Urobíme všetky primerané kroky, aby boli vaše osobné údaje chránené. Zaviedli sme vhodné opatrenia, aby sa vaše informácie nestratili, nezmenili alebo nepoužili neoprávneným spôsobom.

Upozorňujeme, že prenos a zdieľanie informácií prostredníctvom internetu nie je nikdy 100% bezpečné. Hoci sa snažíme, aby boli vaše informácie v bezpečí, nemôžeme zaručiť ich absolútnu bezpečnosť a zabezpečenie. Akýkoľvek prenos informácií je len na vaše riziko, preto s touto záležitosťou zaobchádzajte s maximálnou starostlivosťou.

AKO DLHO BUDEME UCHOVÁVAŤ VAŠE INFORMÁCIE?

Vaše osobné údaje nebudeme uchovávať dlhšie, ako je potrebné na spracovanie vašej činnosti, alebo dlhšie, ako ste nám povolili. Doba, počas ktorej sa rozhodneme uchovávať vaše osobné údaje, môže závisieť aj od zmluvných záväzkov spoločnosti Opinodo alebo jedného zo zmluvných záväzkov spoločnosti Opinodo voči vám, platných premlčacích lehôt (na uplatnenie nárokov) alebo podľa platných zákonov.

Ak chcete získať prístup k informáciám, ktoré sme zhromaždili, môžete nám poslať žiadosť. Po prijatí žiadosti od jednotlivca o prístup, vymazanie alebo zmenu jej uložených informácií sa pokúsime poskytnúť požadované informácie do 30 dní za predpokladu, že žiadosť je taká, že na ňu možno v danom časovom rámci primerane reagovať. Ak je potrebný dlhší čas, budeme vás informovať do 30 dní. V prípade, že budeme musieť overiť vašu totožnosť, môžeme vás požiadať o poskytnutie dodatočnej dokumentácie, ktorá potvrdí vašu totožnosť.

V určitých situáciách však nemusíme byť schopní poskytnúť prístup k niektorým osobným údajom. K tomu môže dôjsť, keď:

 • poskytnutie prístupu k osobným údajom by pravdepodobne odhalilo osobné údaje o tretej strane;
 • Informácie boli zhromaždené na účely právneho vyšetrovania.

V prípade, že budeme musieť zamietnuť žiadosť jednotlivca o prístup k jeho osobným údajom, oznámime mu dôvod odmietnutia.

AKÉ JE NAŠE POSTAVENIE NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH TRETÍCH STRÁN A SÚBOROCH COOKIES?

Naša webová stránka môže obsahovať reklamy a odkazy na iné webové stránky, na ktoré sa nevzťahujú tieto zásady ochrany osobných údajov. Nemôžeme zaručiť bezpečnosť akýchkoľvek informácií, ktoré poskytnete tretím stranám. Skôr ako sa rozhodnete, či ich budete naďalej používať, prečítajte si zásady ochrany osobných údajov webových stránok tretích strán.

ODKAZY NA INÉ WEBOVÉ STRÁNKY

Naša webová stránka môže obsahovať odkazy na iné webové stránky. Kliknutím na tieto odkazy budete presmerovaní na iné webové stránky (alebo mobilné aplikácie), na ktoré sa nevzťahujú tieto Zásady ochrany osobných údajov. Aby ste sa vyhli poskytovaniu informácií akýmkoľvek podvodným webovým stránkam, nezabudnite si prečítať ich zásady ochrany osobných údajov hneď, ako vstúpite na webovú stránku, na ktorú ste boli presmerovaní.

GOOGLE ADSENSE A DVOJITÝ KLIKNITE NA COOKIE

Na našej webovej stránke sa zobrazujú reklamy zo služby Google Adsense. S cieľom zabezpečiť, aby sa používateľom zobrazovali reklamy, ktoré sú relevantné pre ich zámer vyhľadávania a aktivitu na internete, Google umiestňuje súbory cookie, ktoré vlastní Doubleclick. Týmto spôsobom môže Google identifikovať používateľov, spúšťať reklamy, ktoré sú špecifické pre používateľov, a zlepšovať digitálnu reklamu. Používatelia môžu odstrániť súbory cookie Doubleclick zmenou nastavení svojho prehliadača.

Ak sa chcete dozvedieť viac o digitálnej reklame a o tom, ako môžete zabrániť tomu, aby sa vaše informácie spracúvali týmto spôsobom, navštívte www.aboutads.info/choices

COOKIES AND SIMILAR TECHNOLOGIES

Zásady používania súborov cookie Naša webová stránka, rovnako ako mnoho iných profesionálnych webových stránok, používa súbory cookie. Súbory cookie sú malé kúsky údajov, ktoré sa stiahnu a uložia do vášho počítača (alebo iných inteligentných zariadení, ktoré používate), keď vstúpite na našu webovú stránku.

Niektoré z týchto súborov cookie pomáhajú správnemu fungovaniu našej webovej stránky, zatiaľ čo iné sú potrebné na analýzu, reklamu a zlepšenie používateľského zážitku.

Nastavovaniu cookies je možné zabrániť úpravou nastavení vo Vašom prehliadači. Majte na pamäti, že ak sa rozhodnete zakázať súbory cookie, môže dôjsť k zníženiu verzie alebo úplnému zlyhaniu niektorých prvkov webovej stránky.

Ak sa chcete dozvedieť viac o súboroch cookie, ako ich používame a ako ich môžete na svojom zariadení upraviť/zakázať, pozrite si naše

 Zásady súborov cookie.

OVLÁDANIE PRE FUNKCIE NESLEDOVAŤ

Do-Not-Track (DNT) je nastavenie webového prehliadača, ktoré vám po zapnutí umožňuje nesledovať vaše akcie online a zastaví všetky aktivity sledovania. Funkcia DNT bola prvýkrát predstavená v roku 2010 Federálnou obchodnou komisiou USA. Do konca roka 2011 ho prijala väčšina webových prehliadačov, ale keďže nemá žiadnu právnu váhu, nikdy nebol široko prijatý.

Keďže nebol dokončený žiadny jednotný technologický štandard na rozpoznávanie a implementáciu signálov DNT, v súčasnosti na ne nereagujeme ani na žiadne iné mechanizmy, ktoré by mohli oznámiť vašu voľbu nebyť sledovaný online. Ak bude v budúcnosti prijatý štandard online sledovania, upozorníme vás na takúto zmenu v našej revidovanej verzii týchto zásad ochrany osobných údajov.

AKTUALIZUJEME TIETO ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV?

Vyhradzujeme si právo z času na čas aktualizovať a zmeniť tieto Zásady ochrany osobných údajov a postupy. Zmenená politika bude mať aktualizovaný „revidovaný“ dátum, ktorý bude viditeľný v hornej časti tejto stránky. Aktualizovaná verzia nadobudne účinnosť ihneď po jej zverejnení na našej webovej stránke.

Ak chcete byť informovaní, pravidelne kontrolujte túto stránku, či neobsahuje nejaké zmeny. Ak sú v týchto Zásadách ochrany osobných údajov akékoľvek podmienky, s ktorými nesúhlasíte, okamžite prestaňte používať našu webovú stránku.

Pokračovaním v používaní našej webovej stránky súhlasíte so všetkými podmienkami uvedenými v našich zásadách ochrany osobných údajov a zmluvných podmienkach.

AKO NÁS MÔŽETE KONTAKTOVAŤ?

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa týchto Zásad ochrany osobných údajov alebo používania a zhromažďovania osobných údajov, kontaktujte nás vyplnením krátkeho formulára na nasledujúcej stránke https://survimo.com/contact/ alebo prostredníctvom nasledujúceho e-mailu support@survimo.com. 

Ozveme sa vám čo najskôr!